Outdoors Cafe
Visit-N: Får 100.000 kroner til LIV i Gribskov

20. maj 2020

Visit Nordsjælland vil sætte mere LIV i Gribskov - og Nordsjælland. En del af markedsførings-indsatsen er allerede drejet rundt fra satsning på at tiltrække udenlandske turister til det nære marked og Hovedstaden. På linje med de øvrige ejerkommuner, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg og Hillerød står Gribskov med en ansøgning på 100.000 kroner ekstra til indsatsen i år, og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi-Udvalget har godkendt det..

Visit Nordsjælland ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke de lokale markedsføringsindsatser. Der er behov for kampagner rettet til borgere og sommerhusejere og flere andre om at 'handle lokalt' og med opfordring om at støtte op om de lokale tilbud. Det skal være en fælles kampagne 'Hold liv i Nordsjælland' – 'Hold liv i Gribskov'.

Det skal ske med synlighed på sociale medier, videoer, nyhedsbrev og websites. Det kan også være kampagner på busser, digitale infoskærme .

Det skal handle om LIV: HandelsLIV, byLIV, KulturLIV, cafeLIV, restaurantLIV, rejseLIV, overnatninger samt turismepakker: udarbejdelse af konkrete pakker rettet til den enkelte type virksomhed og brancher.

På grund af Corona-restriktionerne er turismeerhvervet i Nordsjælland under et stort pres. Det gælder mange arbejdspladser i kommunerne, og er en vital del af erhvervslivet.

- Set i lyset af Corona-krisen må det forventes, at der vil går lang tid inden især internationale turister igen får lyst og mulighed for at rejse. Det skaber store økonomiske konsekvenser for turismeerhvervet og derfor har Visit Nordsjælland udarbejdet en markedsføringskampagne, som blandt andet henvender sig til lokalbefolkningen og opfordrer alle til at løfte lokalt ved for eksempel at holde ferie lokalt, overnatte lokalt og benytte andre tilbud.

 

Kampagneindsatsen skal styrke Gribskov som turistdestination og gøre kommunen til en attraktiv destination for danske turister i tiden efter Corona-krisen, påpeger Visit Nordsjælland i ansøgningen.

Fredensborg Kommune, hvor Visit Nordsjællands bestyrelsesformand Per Frost Henriksen sidder i byrådet, har vist vejen ved at bevilge 100.000 kroner - under forudsætning af, at de øvrige kommuner gør det samme. Samme vilkår gælder for tilsagnet frra KEO.