Græsted-Boliger-1_edited.jpg

16. august 2019

Græsted-borgere og handelslivet har i årevis ventet med længsel på udvikling af 'Præstegårds-grunden'  ved Dønnevældevej - men nu kan det ende med et boligprojekt, hvor der bliver 100 lejeboliger, fortrinsvis til seniorer. 

Ejerforholdet på grunden har været noget omtumlet, siden det oprindelige projekt med butikscenter og boliger led skibbrud og endte i konkurs. Nu ejes grunden, ifølge tingbogen af selskabet 'Græsted 2017 ApS', hvis indehavere er Kim Sloth Arildsen, Slangerup, og Kenn Hartzmann Jørgensen, Hillerød.

Projektet indeholder 100 etageboliger. Alle boligerne bliver lejeboliger, som især skal henvende sig til seniorer. Terrænet tillader, at der etableres gangbroer som adgang til første-sals lejligheder i stedet for trapper, hvilket øger tilgængeligheden for svagtgående.

 

Bebyggelsen har et omfang på 7.658 kvadratmeter, og det giver en bebyggelsesprocent på 37 for området som helhed. Bebyggelsesprocenten er beregnet for området som helhed i lighed med den gældende lokalplan, som står foran ændringer for at rumme det nye projekt.

Det tages nu op i møde tirsdag 20. august i Udvikling, By og Land-Udvalget.

 

Bebyggelsen placeres på langs af terrænets højdekurver. På grund af områdets ret stejle terræn vil der dog være behov for etablering af støttemure.

 

Boligerne er på mellem 65-85 kvadratmeter. Til hver af boligerne på første etage knytter sig også en privat altan, mens lejlighederne i stueetagen har en lille have tilknyttet. Der er planer om, at trække ydervæggen tilbage i den ene side på boligerne på første etage i forhold til  boligerne i stueetagen, så altanerne på første etage kommer til at ligge ovenpå stueetagen. Derved undgås skyggegener fra altanerne, hvilket vil have været tilfældet hvis altanerne hang udover bygningen.

 

Etageboligerne har en facadehøjde på 6,15 m. Bebyggelserne udformes med fladt tag beklædt med sedum som tagmateriale og røde teglsten som facademateriale. Den relative lave højde samt valg af facadematerialer gør, at bebyggelsen indpasses i de omkringliggende grønne områder. Desuden indrettes bebyggelsen med grønne opholdsarealer.

Projektet er tegnet af arkitekt Morten Kristiansen, Tegnestuen MK, Esbønderup

1/1