FRA BØRNEHAVE TIL   11 SENIORBOLIGER  

Den tidligere børnehave på Engevejvej 43 i Helsinge nedrives og der opføres i stedet 11 seniorboliger. Det ligger i forslag til udnyttelse af grunden, som ejeren, Jeppe Møller Tobberup har sendt til behandling i Gribskov Byråd Udvikling, By og Land-.Udvalg.

Boligerne planlægges opført som to gange fem rækkehuse på omkring 100 kvadratmeter samt fritliggende boliger på 150 kvadratmeter. Der er adgang til alle boliger via Engerødvej.

Møller Tobberup får mulighed for at følge projektet på tæt hold, idet hans selskab, Engerødvej 43 ApS, nu er registreret på Engerødvej 47, som han for nylig erhvervede.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com