Vesterbrogade-54-56_edited.jpg
Gribskov: 15 millioner i spil i kommunekassen

23. marts 2020

Gribskov Kommunes salg af Pyramiden og Gilleleje Gamle Rådhus er løbet ind i alvorlige problemer med den helt aktuelle afgørelse i Miljø- og Fødevareklagetnævnet. Dermed kan en salgindtægt på 15 millioner kroner, der ellers har været kalkuleret med som en næsten fasttømret del af midlerne i kommunekassen, være i alvorlig fare. Gribskovs politikere og køber Humberto Orsini står nemlig med dilemma om, hvordan handelen kan gennemføres.

Salget af Vesterbrogade 54-56 blev tilrettelagt i 2016, da Gribskov Byråd oven i købet valgte en ekstern salgindsats, der blev lagt i hænderne på erhvervsmæglerfirmaet Sadolin og Albæk med tilhørende udbudsadvokater.

Der er to afgørende problemer i klagenævnets afgørelse, nemlig at der ikke må bygges på nordsiden af Pyramiden og at der ikke kan ske udstykning af matriklen, som dermed skal gå helt fra Vesterbrogade og i den grønne kile helt ned til stranden. 

Ejendommen blev udbudt med den klare udmelding om, at der kunne ske udstykning, så det fredede areal fra kanten af P-pladsen nord for ejendommen til stranden kunne forblive i kommunens eje.

 

Mæglerne og udbudsadvokaterne overså helt, at der kunne være problemer i forhold til fredningen på ejendommen - herunder i særdeleshed udstykningsforbuddet.

Der kom to tilbud ind ved udbuddet, ét fra hotelejer Humberto Orsini på 15 millioner kroner, og ét tilbud, hvor Orsini også var en del, idet han skulle stå for køb af de de eksisterende bygninger, mens partneren i dette tilbud, Momentum Research og Development, skulle erhverve 'plænen' ud mod Vesterbrogade med henblik på opførelse af lejligheder. Her var der tale om henholdsvis ti millioner kroner fra Orsini og 6.900.000 kroner fra Momentum - og dermed i alt 16.900.000 kroner.

Gribskov Byråd valgte dog det samlede tilbud fra Humberto Orsini, og han betalte én million kroner af købesummen - og den resterende del af købesummen skulle lægges, når der foreligger godkendt lokalplan.

Det hele er forsinket af langvarig behandling i klagenævnet, og byrådet har derfor også flere gange måttet revidere forventningerne til, hvornår pengene kan indgå i kommunens likviditet.

Nu står både Gribskov Kommune og Humberto Orsini med udfordringerne til, om der 'blot' kan forhandles en løsning, hvor begrænsningen i byggemuligheden indgår. Samtidig er problemet, om det fredede areal mod nord på en eller anden måde kan indgå i handelen.

Det har ikke være muligt at få kommentarer fra hverken Gribskov Kommune eller Humberto Orsini, der dog flere gange i sagsforløbet har henvist til, at etableringen af restauranten var en helt nødvendig forudsætning for hans projekt.

Læs også: Afviser restaurant på fredet areal

Læs også: Klagenævn siger vej til udstykning