Gribskov: 167.000 til at redde sommerfugle

20. februar 2019

Gribskov Kommune har modtaget 167.000 kroner fra Aage V. Jensens Fond til genopretning af Heatherhills bestande af sjældne og truede dagsommerfugle.

Heatherhill er et værdifuldt naturområde, hvor der lever mange arter af sjældne og truede dagsommerfugle, men også mange sjældne planter.  I løbet af de seneste 20 år er flere arter af sommerfugle forsvundet fra området og andre arter er blevet mindre i antal.  

Projektets formål er at finde ud af hvorfor bestandene er gået tilbage eller helt forsvundet fra området og derefter at igangsætte nye plejemetoder på Heatherhill, som i højere grad tilgodeser dagsommerfuglenes livscyklus end den nuværende fåregræsning.

Projektet løber over fem år har tre fokusområder. Det er registrering af sommerfugle og foder-og værtsplanter, naturpleje samt formidling.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, Entomologisk Fagudvalg og Lepidopterologisk Forening og Gribskov Kommune.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com