1/1

1/1

 200 BOLIGER I GILLELEJE SYD  

Fokus på boligudvikling i Gilleleje rykker over syd for Parkvej med ny planlægning for arealet mellem Parkvej, Søborg Kanal og Lokalbanen. Her har Gribskov Byråd tidligere haft udbudt forkøbsret på knap 79.000 kvadratmeter grundareal, og en udviklingsplan ligger nu klar til godkendelse. Den vil indebære 170-200 boliger.

 

Forkøbsretten er tildelt Team NORsjælland: NorCap Development A/S, Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Adserballe og Knudsen A/S. Vinderen har udarbejdet udviklingsplanen i samarbejde med kommunens administration.

 

Blanding af boliger

Team NORsjælland vil gennemføre et blandet byggeri med både almene boliger samt private ejer- og lejeboliger.

 

Vinderteamet har opnået en ret til at købe ejendommen til en pris svarende til det højeste bud, hvis - og når kommunen ønsker at sælge den.

 

Forkøbsretten ydes som vederlag for udarbejdelse af en udviklingsplan. Samtlige omkostninger til udarbejdelse af udviklings-planen betales af det vindende team - herunder også nødvendige analyser.

 

Udbuddet af arealet ventes gennemført i efteråret, og byggeriet er planlagt gennemført i flere etager fra andet halvår 2021 til 2025.

 

Køberen erhverver den 'rå' byggejord og står dermed også for udgifterne til infrastruktur fra Parkvej og ind på arealet samt veje, stier og fællesarealer. Det er anslået til op til 30 millioner kroner.

 

Gribskov Kommune har med den valgte udbudsform opnået, at der ikke er investeret kommunale midler i boligområdet. Kommunen har finansieret nedrivning af Aamosegård og betalt for arkæologiske forundersøgelser. Det er samlet omkring 600.000 kroner.

1/1

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com