1/1

INVESTERING I EVENTPLADS 

Borgmester Anders Gerner Frost kommer måske til at finde den store Madam Blå frem for at have kaffe nok til de forestående budgetforhandlinger. Gribskovs politikere kigger nemlig også ind i forslag til investeringer i event-pladsen i Græsted på næsten 18 millioner kroner over tre år, hvis den skal udvikles som en både lokal og regional plads for flere store begivenheder.

 

Roskilde Festival Experience, RFE, har udarbejdet en rapport til Gribskov Kommune om fremtiden for 'Nordsjællands Eventplads', som dermed også signalerer, at det er en investering til hele regionen og skal rumme lokale, regionale og nationale events, der afspejler kommunens styrkepositioner med vægt på 'Natur'.

 

Byrådet har tidligere besluttet at 'hjemtage' eventpladsen - og kommunen står dermed også ansvaret for investeringer og drift af pladsen. Eventpladsen er en del af en erhvervsstrategisk positionering og skal fungere som både rekreativt område for borgere og som besøgsattraktion, betoner RFE.

 

Tre-årig anlægsplan

Allerede i 2021 lægges op til investeringer på 6.100.000 kroner til optimering af synlighed af eventpladsen ved at markere indgang til pladsen med belægning, 'byinventar', skilte samt etablerering af permanent forsyning til toiletfaciliteter, scener, billethuse og infoskærme.

 

Det skal følges op med anden etape, der er beregnet til fire millioner kroner til design og anlæg af læhegnsstrukturer og etablering af permanente installationer samt design og ændring af arealerne ved Fredbogård og Mosteriet, så de også kan anvendes rekreativ.

 

Tredje etape er anslået til 7.600.000 kroner til etablering af punktvise beplantninger med tilhørende friluftsfaciliteter til gavn for både eventplads og som bynært rekreativt område og etablering af sammenhængende stinet i hele området og i tilknytning til Søborg Sø.

1/1

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com