Gilleleje: Aatoftegaard fra 1790 rives ned

20. december 2019

En af de ældste ejendomme i Gilleleje er i næsten ubemærkethed revet ned. Aatoftegaard i Fjellenstrup, hvis ældste fundament er fra 1790, har været ubeboet i lang årrække og truet af sammenstyrtning, så Gribskov Kommune har besluttet at fjerne ejendommen forud for salg og udstykning af arealerne i Gilleleje Syd. 470.000 kroner er afsat til formålet.

 

Det er også en ‘øget uønsket aktivitet på matriklen’, der er baggrunden for at , er det besluttet at nedrive de fire længer, hvoraf den ældste er opført i 1790 - og de øvrige bygget over de næste 100 år.

 

En maskinhal på 550 kvadratmeter, opført i 1984, har foreløbig overlevet nedrivningen. Den rummer petanque-baner vil fortsat blive stående, indtil der laves en endelig bebyggelsesplan for ‘Gilleleje Syd’.

 

Den er taget i brug for 12 år siden til petanque-spillernes vinter-aktiviteter, og det ventes, at Gribskov Kommune finder en genhusning af petanque-klubberne.

 

Udviklingen af de kommunale arealer igangsættes med konkurrenceudsættelse af forkøbsret af arealerne. Som del af forkøbsretten skal udarbejdes en udviklingsplan for området. På baggrund af udviklingsplanen forventes kommunens grund udbudt i anden halvdel af 2020.

 

Der er knap 80.000 kvadratmeter i spil til boligbyggeri.

1/6

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com