Helsinge: Åbner for ti parcelhuse i Troldebakkerne

22. august 2019

Ti parcelhus-grunde med mulighed for at bygge i  eller to plan kan komme i udbud i 2020 i den tredje boligklynge i Troldebakkerne i Helsinge Nord. Gribskov Kommune arbejder netop nu med salg af de to første boligklynger, der har været i udbud til rækkehuse og tæt-lav bebyggelse, og det er nabo til dem der kan blive enkeltgrunde til salg.

Byrådets Udvikling, By og Land-udvalg, UBL-U, indstiller nu til byrådet, at der vælges en udstykningsplan med ti grunde, som dermed kan være 600-617 kvadratmeter. Det er valgt i stedet for 12 noget mindre grunde.

Der skal nu iværksættes endelig lokalplan for klyngen, og der fastlægges også vilkår for, hvordan byggeriet udformes.

UBL-U har en udstykning med større grunde, og det betyder, at de grønne areal i midten af klyngen reduceres. Der kan bygges boliger i to fulde etager. Eksemplet er efterprøvet med grundplan på 70-80 kvadratmeter og dermed boliger på 140 eller 160 kvadratmeter 

Det er meningen, at parcellerne udbydes som såkaldt 'plug'n'play', hvor Gribskov Kommune står for byggemodning af klyngen, og den enkelte køber opfører sit individuelle byggeri for en villa i 1-2 etager.

Det må forventes, at der kan være stor variation i byggestil, tagformer og arkitektonisk udtryk. For at sikre, at der skabes en form for fællestræk og identitet for klyngen, foreslår administrationen derfor, at der fastsættes en palette af farver for facader og tage.

UBL-U går ind for, at facader skal opføres i lyse gule, lyse grå eller sandfarvede tegl, eller som skurede eller pudsede facader i samme farvetoning. Mindre facadepartier kan laves som træ- eller pladebeklædning i samme farvetoning eller de kan fremstå i antracitgrå eller sort.

Tagmateriale skal være sort eller mørk grå. Facader med lyse gule, grå eller sandfarvede nuancer og mørke tage vil fremstå nedtonede og indpasse sig godt i Troldebakkernes landskab.

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com