Niels Hav.

Niels Hav.

1/1

Favorit-salmer: Advent og jul med smil og glæde

6. december 2018  

To kendte personers favoritjulesalme om såvel glæde som alvor har relation til Nordsjælland, skriver tidligere redaktør Tage Bechmann, Gilleleje, og tidligere Melby-præst Poul Erik Bechmann i denne artikel.

 

En markant og tankevækkende appel til smil stod i ugerne før jul ved indgangen til et stort varehus. Der stor blandt andet følgende:

'Et smils værdi: Det koster ingenting, men er årsag til meget…

giver solskin til den triste.

Hvis en af vore sælgere her i juletravlhedens timer

 er blevet  for træt til at give dig et smil, 

må vi bede dig om at aflevere et af dine….'

Undgå centrum

Der var sikkert mange præster, der netop fik smilet frem, da de i en storby så et trafikskilt med teksten'“Undgå centrum i juledagene'.

 

Præsterne gik antagelig i hele adventstiden og tænkte på, hvordan de i juledagenes prædikener skulle nå ind netop til forkyndelsens centrum: Den store glæde!

Juleglæde og alvor

Juleglæden og alvoren er fokus for såvel forfatteren Niels Havs valg af “Julebudet til dem, der bygge” som tv-stjernen Otto Leisner valg af 'Det er som med klokker, der ringer i luften over vor by'.

Niels Hav er, som han har formuleret det i bogen 'Min ynglings-julesalme'ø fra Unitas Forlag, ikke så vild med Brorsons 'søde Jesus-snak” og heller ikke med Grundtvigs “halleluja-humor”! Han foretrækker en julesalme af Hostrup fra Hillerød.

Mødet på Græsted skole

Digteren Zakarias Nielsen, der selv var lærer i Nejlinge, gik en aften til et kirkeligt møde på Græsted Skole, hvor en kendt smed skulle tale. Smeden var tydelig træt efter mødet. Læreren spurgte ham, hvorfor han ikke holdt op med sin mødevirksomhed. Svaret kom prompte: “Jeg slider mig så inderligt gerne op i den herre Jesu Kristi tjeneste!”

Nejlinge-læreren følte sig ramt af smedens verbale hammerslag, da han straks erkendte, at hans eget livs åndelige grundlag var spinkelt.

 

Slotspræsten i Hillerød

Zakarias Nielsen søgte senere en åndelig samtale med blandt andre digteren og slotpræsten Jens Christian Hostrup i Hillerød. Disse to fik begivenheder i deres liv, som de gerne ville have været foruden. Efter ni års forlovelse giftede Hostrup sig som 30-årig i november 1848. Det blev i sandhed et kort ægteskab, for hustruen døde nytårsdag af tuberkulose.

Hostrups julesalme “Julebudet til dem, der bygge”, synges også i 2018 vist i næsten alle folkekirker i en af juledagene. Den er præget af en forunderlig blanding af livstaknemlighed, alvor og glæde.

Tak for livet

I salmen siges det, at vi lever “i mørket og dødens skygge”, men julens budskab “trøster mindelig mellem grave”. Salmen rundes af med bl.a. disse ord: “Julebudet til dem, der græde,  det er vældet til evig glæde.…Favn kun trøstigt, hvad Gud har givet, løft dit hoved og tak for livet”.

Nejlinge-digteren og krybben 

Livet var usædvanligt hårdt for læreren fra Nejlinge, der måtte lade sig pensionere som 40-årig. Han måtte gå den tunge gang til graven fire gange, efter at han havde mistet tre børn og sin elskede hustru. I sin skønne advents- og julesalme om modtagelsen af den sorg-overvindende frelser i krybben i Bethlehem, der også rummer et årstilbageblik, slutter han med ordene:

'Var året for mange en kæde 

af lønlige savn og brist,

det slutter dog nu med glæde, 

 Gud gemte det bedste til sidst.

Fra himlen velsignelser dryppe 

 til sal og til fattigste skjul.

Men har du i hjertet en krybbe, 

så får du det bedste til jul'.

Vi ønsker enhver læser af internetavisen en velsignet advent og jul med såvel alvor, fællesskab og glæde i kirke og hjem - og med mange gratis smil til blandt andre de travle medarbejdere i varehusene!