1/1

Gilleleje: Pyramide-afgørelse tidligst i december

30. august 2019

Gribskov Kommune må væbne sig med yderligere tålmodighed på afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i fredningsagen omkring Pyramiden og Gilleleje Gamle Rådhus. Det kan tidligst blive i december, at sagen fra Gilleleje  kommer på dagsordenen.

Der bliver dermed endnu mere ventetid på en afgørelse fra  Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor appelsag fra appelsag om omfanget af byggeri ved Det Gamle Rådhus og Pyramiden i Gilleleje venter på behandling.

 

Sagen er foreløbig planlagt at bliver behandlet på et nævnsmøde til december -i det omfang nævnet forsat ønsker at fastholde det planlagte møde, oplyser Miljø- og Fødevareklagenævnet fredag.

Sagen blev indbragt af Naturfrednings foreningen i 2017, da Fredningsnævnt med to stemmer mod én godkendte, at der kunne ske tilbygning af omkring 150 kvadratmeter til restaurant på fredet areal på nord-siden af Pyramiden, til klagenævnet.

Gribskov Byråd valgte at godkendte købstilbud fra Humberto Orsini, Gilleleje Badehotel, da Vesterbrogade 54-56 var i udbud for 15 millioner kroner. Forudsætningen for handelen er, at der foreligger en godkendt lokalplan.

 

Planen giver mulighed for ombygningen af de eksisterende bygninger primært til hotel - og en mindre del til ferielejligheder. Tilbygningen på nordsiden er også med i den lokalplan, byrådet har vedtaget - men hele sagen må nu afvente afgørelsen i klagenævnet.

Gribskov Byråd har haft forventning om, at salgssummen kan havne i kommunekassen i 2019. De 15 millioner er i hvert fald indregnet i den budgetopfølgning, der var på bordet i april. Orsini har deponeret én million kroner af købesummen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com