Gribskov: Alle partier med i forlig om budget 2019-22

21. september 2018

Det har været svære forhandlinger med at få skabt balance i økonomien og råderum i fremtidens Gribskov. Aftalen blev indgået sent torsdag aften med tilslutning fra alle partier i Byrådet og dermed 22 ud af 23 byrådsmedlemmer. Det er Nytgribskov, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten. Betina Sølver har været sygefraværende og ikke deltaget i forhandlingerne.

 

Der er lyttet til borgerne og fundet penge til at bevare Holbohave og videreudvikle demensindsatsen. Der er også fundet plads til børn, sundhed og forebyggelse i form af opnormering i dagtilbud (minimumsnormeringer), indsats til forebyggelse, kunstgræsbaner i Vejby og Helsinge og sundhedshus., fremhæver partierne i en fælles udmelding torsdag aften.

 

Udviklingen indenfor sundhedsområdet forventes de kommende år at medføre, at kommunerne skal overtage flere opgaver, hvor et sundhedshus vil være et omdrejningspunkt. Sundhedshuset indeholder en akutfunktion, hjemmesygepleje, tandklinik og genoptræning og arbejdet med projektet startes op i 2019.

 

Det har også været muligt at finde finansiering til vejen mellem Græsted og Gilleleje med påbegyndelse i 2020. En investering der understøtter vækstdagsordenen til stor gavn for kommunens mange virksomheder og borgere, der pendler ind og ud af kommunen hver dag. Trafiksikkerhed er også prioriteret og der er fundet penge til en rundkørsel på Kildevej ved Tibirke i 2021.

 

Finansieringen kommer gennem en indkomstskattestigning på 0,8 procentpoint og en administration, som må gå foran og se på, hvordan der kan drives kommune for færre ressourcer.

 

Planen indeholder store investeringer de kommende år, hvilket betyder, at der er behov for at tænke i et langsigtet perspektiv på 8 år.

 

Nytgribskovs kommentar til budgetaftalen HER · Socialdemokratiets kommentar HER · Enhedslistens kommentar HER · De Konservatives kommentar til HER· Dansk Folkepartis kommentar HER · Venstres kommentar til budgetaftalen HER

Læs også: 50 millioner bliver i borgernes lommer

Læs også: Vigtigt for DF at tage ansvar

Læs også: Holbohave - gylden nøgle til forlig

Læs også: Skatten op med 300 millioner

Læs også: Forvaltning skal slankes og effektivisere

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com