Gilleleje: Almennyttigt og privat byggeri hånd i hånd

2. februar 2020

Udviklingen af det nye boligområde syd for Parkvej og øst for jernbanen i Gilleleje Syd kommer nu for alvor i fart. Det sker på baggrund af, at Gribskov Kommune efter udbud netop har​ tildelt  forkøbsretten til det 79.000 kvadratmeter store areal til konkurrencevinderen Team NORsjælland. Dermed kommer almennyttigt byggeri og private boliger til at gå hånd i hånd.

 

Vinderteamet består af NorCap Development A/S, Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og entreprenørfirmaet Adserballe og Knudsen A/S.

Med forkøbsretten følger en forpligtelse til at lave en udviklingsplan, der  fastlægger de overordnede linjer for udvikling af området. Det skal omfatte:

  • Overordnet vision for området, der angiver hvordan området bidrager med merværdi i forhold til naboområderne ved skolen og Gilleleje Syd I, nærområdet og udviklingen af Gilleleje

  • Fysisk plan med hovedprincipper for placering af bebyggelse, infrastruktur og boligtype, samt udformning af rekreativt område langs kanalen. Planen skal sætte retning, men samtidig give rum for fleksible udviklingsmuligheder.

  • Strategi for realisering - overordnet proces- og tidsplan, eventuel etapevis udvikling, fordeling mellem alment og privat byggeri, principper for anlæg og drift af fællesanlæg og -arealer, inddragelse af aktører der er relevante for realisering.

  • Økonomi - overordnet budget for forventede omkostninger for kommunen, herunder redegørelse for økonomisk konsekvens af valg af boligtype og ejerform. Forventede udgifter for købere - herunder anlæg og drift af fællesanlæg og -arealer.

Udviklingen af området blev igangsat med konkurrenceudsættelse af forkøbsret af arealerne, der er er ejet af Gribskov Kommune.  På baggrund af udviklingsplanen forventes kommunens grund udbudt til salg i anden halvdel af 2020.

Forkøbsretten indebærer, at konkurrence-vinderen udarbejder tilbud på byggeretterne, og efter forhandling med Gribskov Kommune udbydes arealerne dermed med den mindstepris. Her bliver der mulighed for at andre aktører kan byde ind på at realisere udviklingsplanen. Efter den proces kan konkurrencevinderen vælge at lægge en mulig, bedre pris ind og dermed definitivt sikre sig arealerne.

Læs også: Arkæologer rykker ind i Gilleleje Syd

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com