Gribskov: Arkæologer rykker ind i Gilleleje Syd

10. marts 2020

Gribskov Kommune har sat kursen mod byudvikling i Gilleleje Syd - mellem Parkvej, Søborg Kanal og jernbanen - og Nordsjællands Museums arkæologer er rykket ind for at lave forundersøgelser. 245.000 kroner er bevilget til det. For nylig er Aatoftegaard fra 1700-tallet nedrevet for også at bane vej for udbud af arealet, og arkæologernes forundersøgelser skal afklares, hvor der eventuelt skal ske egentlige arkæologiske undersøgelser.

Det er et areal på 79.000 kvadratmeter, der nu åbnes for boligbyggeri, og der er lagt op til, at der bliver blanding af både almene boliger, private lejeboliger og ejerboliger. Der bygges ikke i lavbundsarealet nærmest kanalen.

Der er gjort hurtige fremskridt i de seneste måneder, og Gribskov Kommune har netop gennemført et udbud. Det har været en konkurrenceudsættelse af forkøbsret på byudviklingsarealet, og vinderen skal nu i gang med at udarbejdelse af en udviklingsplan. Området forventes udbudt på baggrund af planen, der skal blive til i en omfattende inddragelse af borgere, foreninger og organisationer, i anden halvdel af 2020.

Læs også: Almene og private boliger hånd i hånd

Læs også: Aatoftegaard fra 1790 nedrives

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com