Skibshallerne-01.jpg

Gilleleje: Arkitekter inviteres ind til museumsplan

16. januar 2020

Museum Nordsjælland, Gribskov Kommune og Gilleleje og Omegns Museumsforening er nu klar til at tage næste skridt hen mod museumsprojektet i Gilleleje. I løbet af februar ventes der åbnet for at arkitekter kan kvalificere sig til at byde ind med konkurrence-forslag.

Museumsgruppen, der står med arbejdet, har onsdag været samlet igen, og det følges op af, at der gennemføres en prækvalifikation, der skal føre til, at en mindre gruppe arkitekter kan inviteres til at lave projektforslag.

- Vi har i vores visionsoplæg præsenteret de krav og ønsker vi har til indhold i det nye museum, der placeres på museumsgrunden mellem Det Gamle Hus ved Gilleleje Hovedgade og Østergade 20. Der bliver åbent for at tage udgangspunkt i Skibshallerne ved en modernisering og tilbygning - eller bygge helt nyt efter at hallerne er revet ned, siger Birgit Sørensen, der er formand  for Gilleleje og Omegns Museumsforening.

Hun tilføjer, at der lægges op til, at der bliver indgang fra Gilleleje Hovedgade. Dermed kan borger-bekymringer om øget trafik og parkeringsproblemer i Østergade imødekommes.

Det vil være vigtigt, at projektforslagene, der kommer ud af konkurrencen, tager stort hensyn til, at det er et meget følsomt område at operere i med naboskab både til ,kirke og den gamle by, siger Ida  Rosenstand Klahn, der er afdelingschef i Museums Nordsjælland, Nyere tid.

Projektforslagene skal danne basis for, at der kan udarbejdes ansøgninger til fonde, der er nødvendige for at projektet kan realiseres.