1/1

 BADEBRO TIL VESTSTRAND 

En ny, handicapvenlig helårsbadebro kan snart tages i brug på Veststranden i Gilleleje, hvor Bakkeselskabet lørdag har fået sat anlægsarbejdet i gang. Det er et projekt til knap 600.000 kroner - og selskabet modtog i fjor tilsagn om 237.369 kroner fra FLAG - det særlige fiskeri- og havneprogram i LAG Halsnæs-Gribskov.

Bakkeselskabet tog forrige år hul på indsamling af penge til projektet, blandt andet i forbindelse med Bakkefesten og ligger netop nu med omkring 300.000 kroner til projektet, inklusive tilskud fra FLAG.

 

Uden årets bakkefest og andre aktiviteter og midler fra det, er der taget fat på andre indsamlings-initiativer. Badeglade Gilleleje-borgere kan bidrage via MobilePay 56797, og der er desuden sat et helt nye støtte-projekt i gang. Det går ud på salg af planker på badebroen.

 

150 planker til salg

150 navneskilte på plankerne er sat til salg. De kan erhverves for 1.000 kroner stykket, så det bliver muligt at springe ud fra helt egen planke.

 

- Vi mangler ca. 300.000 for at kunne finansiere broen, og da vores indtægtkilde, Bakkefesten, ikke blev til noget i år, har vi valgt at spørge bredt ud efter støtte. Store og små bidrag er meget velkomne, siger bestyrelses-formand Jesper Bækmand.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com