01961145-0a7d-40be-85b0-cf7d413bd034_1_9

Genforeningen: Barn af Grænselandet i Ramløse

16. februar 2020

I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark. I anledning af jubilæet, der byder på en lang række arrangementer landet over, og det kulminerer 10. juli - på 100-års dagen for ar Kong Christian X red over grænsen nord for Christiansfeld på den hvide hest. Gribskov Folkeuniversitet sørger for, at genforeningen også 'når ud til Gribskov'. Onsdag 4.- marts kl. 19-21 inviteres til det andet arrangement i Ram-Huset i Ramløse, når Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET, fortæller sin historie 'Barn af Grænselandet'.

Som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvilken betydning det har, og hvilken konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer.

Beretningen starter med nederlaget i 1864, da Danmark mistede Sønderjylland, der i 56 år blev det en del af det stortyske rige. Det medførte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i Første Verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Lige så mange kom hjem invalideret og mærket på livstid.

Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. Verdenskrig og tiden, der fulgte, helede ikke det belastede naboskab.  I 1955 blev der åbnet mulighed for en fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering.

I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark. I anledning af jubilæet står Folkeuniversitetet i Aarhus bag en ’forskerturné’, hvor forskere og andre eksperter tager ud i landet og deler deres viden om Genforeningen og grænselandet med publikum på lokale scener med tradition for folkeoplysning.

Projektet er en del af den landsdækkende markering af Genforeningen 2020 og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Arrangementet er et samarbejde mellem Gribskov Folkeuniversitet og Ram-Huset. Der er gratis adgang. Der er indlagt en pause, hvor det er muligt at købe kaffe og kage til fornuftige priser. Tilmelding HER

Grænselandets historie er beskrevet 'kort og godt' på fem postkort, som Grænseforeningen har udgivet. De kan ses herunder.

1/5