1/1
Bedre vilkår for demente og pleje

23. september 2020

Det er Venstres fokus at hjælpe demensramte og pårørende til disse borgere, så de kan få en så normal hverdag som muligt. Det udtaler Birgit Roswall, formand Ældre, Social og Sundhed samt gruppeformand for Venstre efter aftalen, der er indgået onsdag aften om Gribskov Kommunes budget for 2021-24.

Vi vil gerne takke alle aftalepartnere for gode forhandlinger der ansvarligt bringer kommunen videre. Der afsættes i budgettet for 2021 en særlig sundhedspulje på to millioner kroner om året til dette formål og til forbedring af indsatsen på hjemme og sygeplejen.

Venstre er særlig tilfreds med, at der er enighed om fortsat at understøtte og sikre en stabil drift af hjemme og sygeplejen efter at denne opgave overgik til kommunal udførelse ultimo 2019. Endnu er vi ikke helt i mål, men medarbejdere og ledere arbejder målrettet med at optimere driften til gavn for vore borgere, betoner Birgit Roswall.

 

Flere og flere borgere lider af demens. Det er en særlig stor udfordring for nærmeste pårørende og etablering af de nye pladser til aflastning af pårørende er et stort ønske, der nu afsættes midler til, tilføjer hun.