Gribskov: Jesper Behrensdorff søger orlov

7. januar 2020

Det Konservative Folkepartis gruppe i Gribskov Byråd vil møblere om i de næste tre måneder, idet gruppe-formand Jesper Behrensdorff har ønsket at få orlov fra byråds-arbejdet som følge af ekstra opgaver i sin private virksomhed. Lars Nielsen bliver indkaldt som stedfortræder. Det kan ske i et ekstraordinært møde ibyrådet 14. januar

 

Ved godkendelse af ansøgningen fra Behrensdorff kan Lars Nielsen indtræde i Byrådet på samme møde.

 

L- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme tættere på det politiske arbejde og til at være med til at træffe beslutninger. Én ting er at stå på sidelinjen og se på, men det bliver spændende og lærerigt at komme ind i maskinrummet og lære de politiske processer nærmere at kende. Samtidig glæder jeg mig til samarbejdet med mine nye kollegaer i byrådet, siger Lars Nielsen.

 

Jesper Behrensdorffs orlovsperiode vil den konservative gruppe indstille til byrådet, at Lars Nielsen overtager pladsen  i Udvikling, By og Land-Udvalget samt pladsen i udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, mens Trine Egetved overtager Jespers plads i økonomiudvalget og posten som gruppeformand for den konservative gruppe.

 

Trine Egetved forsætter også uforandret på sine pladser i udvalget for Børn, Idræt og Familie, Beskæftigelsesudvalget og som formand for Strategi og Samskabelse.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com