1/1

Gribskov: Behrensdorff tilbage 1. marts

22. februar 2020

Jesper Behrensdorff vender tilbage til arbejdet i Gribskov Byråd og udvalgsopgaverne fra 1. marts. Det konservative medlem af byrådet fik midt i januar bevilget orlov i op til tre måneder, men han er allerede klar til at genoptage det politiske arbejde.

Det sker oven på den lykkelige udgang på den konkurs, der ramte Behrensdorff og hans virksomhed, Bijë Fritid og Camping i Helsinge, der er reddet og omkring 20 arbejds-pladser sikret.

Jeg vender tilbage med forsynet energi til de mange opgaver, der ligger foran os - blandt andet med et byråd, hvor hverdagen bliver anderledes med den nye konstituering, borgmesteren har gennemført. Men jeg træder ind i de udvalgs-positioner, jeg hidtil har haft - som medlem af udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Udvikling, By og Land-Udvalget. Dertil kommer pladsen i økonomiudvalget.

Netop på de to områder ligger der store udfordringer, som jeg håber at kunne bidrage afgørende til at løse. Det er arbejdet med at forme fremtiden for handels- og erhvervslivet i bymidten i Helsinge, herunder udviklingen af erhverv og iværksætteri i Tinghuiset samt flere andre opgaver, siger Behrensdorff.

Der skal også for alvor ske noget med erhvervs- og turisme-indsatsen i hele kommunen, hvor vi er godt i gang.

Desuden har byrådet en stor, forestående opgave med at holde kontrollen over det lagte budget og det, der snart skal arbejdes med for de kommende år, siger Jesper Behrensdorff.

I Jesper Behrensdorffs fravær har Lars Nielsen været indkaldt som stedfortræder og har haft posterne i de to fagudvalg, mens Trine Egetved har haft posten i økonomiudvalget.