Borgermøde_02.jpg

Helsinge: Bekymring over trafik og højder

3. marts 2020

Gribskov Byråds beslutning om at placere en samlet administration med et nybygget rådhus i to faser øst for Gribskov Gymnasium er tirsdag aften foldet ud overfor 75 borgere, primært fra nærområdet i Helsinge Øst, og de kunne hjemme hjem ved et enkelt løfte - nemlig, at der vil blive gennemført en trafikanalyse. Voldsomt trafikpres på Østergade er en af de bekymringer, de giver udtryk for. Højder på byggeriet og placering på arealet er andre.

På det korte sigt skal medarbejderne i Gillelejehuset og Jobcenter Gribskov samles i første fase af byggeriet. Det er op mod 300. Dertil kommer medarbejdere, der skal base i en anden del af byggeriet, der skal være base for hjemmepleje og hjemmesygeplejen samt en ny klinik for børnetandplejen.

I planerne, der foreløbig er lagt frem, operer rådgiverne med et lyskryds ved Haragervej. Analysen af trafikken skal vise, om det vil være tilstrækkeligt - eller om der skal mere drastiske midler i brug. Passagen ved jernbanen er også et tema.

I byggefelterne på arealet placeres byggeriets første fase sydøst for de 30 studieboliger, der er rejst i sommeren 2019 for eleverne i Gribskov Gymnasiums nordatlantiske klasse. I fase to, hvor det samlede rådhus bygges, sker det på den matrikel.

Her arbejdes med højde på tre-fire etager helt op mod Østergade. Den første del af byggeriet ventes at  blive i op til tre etager. Det er såvel højde som placering på arealet, bortgerne er optaget af - i forhold til fortsat mulighed for udsyn til Høbjerg Hegn og det åbne land.

Byrådet var talstærkt repræsenteret på borgermødet - med borgmester Anders Gerner Frost, viceborgmester og udvalgsformand for Udvikling By og Land-Udvalget, Pernille Søndergaard i spidsen.  Dertil kommer administrationens deltagere, og de går nu hjem for at udarbejde mere detaljeret lokalplanforslag, som igen præsenteres på et borgermøde - og yderligere et borgermøde ventes holdt, før byggeriet sættes i søen.

Læs også: Arkæologer giver grønt lys til rådhus

Centerchef Søren Korsholm præsenterer planerne.

Centerchef Søren Korsholm præsenterer planerne.

1/4