Gribskov Gymnasium har fredag dimitteret 199 studenter, og en gruppe af dem kom ekstra i fokus, da skolen ud over eksamens-beviserne også uddelte legater og præmier for flid, topkarakter og særlig indsats for demokrati og sociale kompetencer.

Gribskov Gymnasium har fredag dimitteret 199 studenter, og en gruppe af dem kom ekstra i fokus, da skolen ud over eksamens-beviserne også uddelte legater og præmier for flid, topkarakter og særlig indsats for demokrati og sociale kompetencer.

1/1

Gribskov: Belønner topkarakterer og flid

28. juni 2019

Gribskov Gymnasium har fredag dimitteret 199 studenter, og en gruppe af dem kom ekstra i fokus, da skolen ud over eksamens-beviserne også uddelte legater og præmier for flid, topkarakter og særlig indsats for demokrati og sociale kompetencer.

Det er en tradition, at der hvert år ved dimissionen på Gribskov Gymnasium uddeles boggaver til den pige og den dreng, der har opnået det højeste gennemsnit i eksamensresultat. 

Boggaverne er i år gået til én pige og én dreng. Den pige, der har det højeste snit, er Sofie Voss Thorsen, 3.mx, der har et gennemsnit på 11,8. Hun kan gange snittet med 1,03 fordi hun har haft 5 A-niveau-fag og hun har dermed hele 12,2 i gennemsnit. 

Drengen, der i år får boggaven, er Victor Dalby Andersen, 3.z, som har et gennemsnit på 11,7, som han kan gange deres snit med 1,03 på grund af  5 A-niveau-fag og han ender dermed med et snit på 12,1. 

 

Christiern Pedersen Prisen er Gribskov Gymnasiums meget prestigefyldt pris, som gives til den student, der bedst lever op til fundatsens krav om 'initiativrigdom og dygtighed inden for feltet kommunikation'. 

 

I år er prisen givet til Sofie Voss Thorsen, 3.mx, som har vist usædvanlig dygtighed inden for feltet kommunikation på et andet sprog end dansk: Sofie har vundet den landsdækkende Sprogcamp 2018 i tysk, og hun har i år bestået en krævende prøve i tysk på Goethe Instituttet i København på næsthøjeste niveau, som karakteriseres som modersmålsniveau. 

 

Bestyrelsens legat

Gives til en student, der har vist et særligt kreativt talent eller har brugt sine sociale kompetencer på en ekstraordinær måde. 

I år er valget faldet på: Oscar Dietz, 3.am, som har udvist et helt særligt kreativt talent inden for musik og teater. Oscar har sunget og steppet både i skolekomedien og i professionelle teaterforestillinger, og han har været inspirator og ankermand i mange forskellige bandkonstellationer og bidraget til skolens musikliv.

 

Gribskov Gymnasiums Internationale legat

Gives til en eller flere studenter med særlig interesse for internationale relationer, og som efter studentereksamen rejser til vores partnerskole i Kina hvor de skal undervise på skolens summer-camp. I år gives legatet til Amanda Maria Rydgren Thomsen, 3. mx, Nanna Naja Kærsig Giversen, 3.mx. Sofie Schønemann Nielsen, 3. mx, Emilia Celina Caboni Langkjær, 3.v, og Caroline Hertha Schmid Jonsson, 3.v

Gribskov Kommunes Demokratipris

Gives til en student, der i særlig grad har gjort sig bemærket for sin indsats for at fremme demokratisk forståelse og aktiv deltagelse i børne- og ungdomslivet.

I år gives prisen til Lærke Høgsbro, 3.s, som har deltaget aktivt i demokratiske processer både i gymnasiets elevråd og til møder i det lokale ungdomsråd. Lærke har været formand for elevrådet og i alle tre år spillet en væsentlig rolle i demokratiet på Gribskov Gymnasium. 

 

Årets Flidspræmie

Vi vil gerne hvert år hædre én elev for en helt ekstraordinær engageret indsats, 'Årets Flidspræmie”, som gives til en elev, der har udvist en ekstraordinær engageret indsats.  I år gives legatet til Klara Madhavi Wolter Larsen, 3.v., der hen over tre år kun har været fraværende i tre timer. 

1/4