1/1

1/1

 BENNY RASMUSSEN IND  

Spekulationerne om fremtiden for den nu helt ryddede plads, som NCC - og før det Sten og Grus - har haft ved Gilleleje Havn i årtier kan nu ophøre. Gilleleje Havnelaug har truffet aftale med byens store vognmandsfirma, Benny Rasmussen & Søn A/S, om leje af pladsen. Det er med virkning fra januar.

 

Dermed bliver der igen opbevaring, sortering og omladning af sten og grus og materialer til byggebrancen på hele Sjælland.

 

Det er en løsning, vi har arbejdet med i længere tid, og vi glæder os over at have fået en aftale i stand med Benny Rasmussen, oplyser havnelaugets formand, Per Klug. Han oplyser, at aftalen med NCC om uddybningen af havneindløbet fortsætter i tre-fire år frem til udløbet af den oprindelige aftale om pladsen.

 

Benny Rasmussen og Søn A/S har base i Stæremosen i Gilleleje, ligesom der er nedknusning og materialeplads i Pårup, nabo til entreprenørfirmaet Nordkysten.

 

Der er også en stor plads på Hundested Havn. Her er Roskilde Sten og Grus, Næstved Sten og Grus samt Benny Rasmussen & Søn gået sammen.

 

SIKRING AF RÅSTOFFORSYNING

Sten er ved at blive en mangelvare, især i Nordsjælland, og for at fremtidssikre leveringssikkerheden er tre virksomheder inden for råstof-forsyning gået sammen om at skabe Hundested Sten og Grus.

 

Hovedmålet er at sikre forsyninger af sten fra indvinding på havbunden, og Hundested Sten og Grus vil levere et bredt sortiment af sand, grus og sten samt nedknust beton, i første omgang primært til kunder i det nordlige Sjælland.

 

Benny Rasmussen og Søn A/S udfører entreprenørarbejde og transport af enhver art og har gennem årene hjulpet både private bygherrer og erhverv.

 

Det gælder kørsel med jord, ler, sand og grus samt kørsel med kystsikringssten.​

 

40 MODERNE LASTBILER

Benny Rasmussen & Søn råder over knap 40 moderne lastbiler og lige så mange kærrer og sættevogne.

Selskabet er netop nu midt i et generationsskifte, idet Benny Rasmussens søn, Morten Rasmussen, allerede er godt inde i virksomheden og med tiden skal køre forretningen videre i de næste mange år.

1/1

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com