Gilleleje: Bethel bliver afløst af 'Duen'

16. juli 2019

Det har været noget nær umuligt at forestille sig en god sommer i Gilleleje uden besøg af 'Det sejlende sømandshjem', Bethel. Men det laves der om på i denne sommer, idet det i stedet bliver Sømandsmissionens mindre skib, Duen', der mandag er kommet til kaj i Gilleleje.

- Vi har i år valgt at ændre på vores sommertogter, så Bethel fortrinsvis lægger til kaj i på den jyske østkyst samt i havne ved Storebælt. Til gengæld er 'Duen' på togt Sjællands rundt, hvor der bliver besøg i en række lystbådehavne. Dertil kommer, at også Gilleleje får besøg af 'Duen', fortæller Sømandsmissionen.

Trods de ikke-maritime navne, er Bethel og Duen to større skibe, der tidligere har sejlet som orlogsfartøjer for den danske marine. Nu sejler de for Sømandsmissionen. Begge skibe er i sejlads i sommerperioden og fungerer som caféskibe, hvor der hver dag er ’åbent skib’, og enhver, der kommer ombord, bliver tilbudt en kop kaffe, rundvisning, et hvil i hyggelige omgivelser eller en snak om, hvad gæsterne måtte have lyst til at fordybe sig i. 


Besætningen er sømandsmissionærer og frivillige hjælpere, og tilgangen til gæsten ombord er den samme, som vi udviser overfor alle i det maritime miljø, betoner Sømandsmissionen.

Togtet er ikke forløbet helt som planlagt, idet hårdt vejr holdt 'Duen' i havn i flere dage i Havnsø. Nu er skibet nået frem til Gilleleje Havn via Hundested.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com