1/1

Kirken: Bibelen 2020 klar til tjeneste

11. marts 2020

For første gang i 28 år udkommer der i år en ny oversættelse af Bibelen. Udgivelsen af ‘Bibelen 2020’ vil blive markeret i med gudstjenester og aktiviteter over hele landet. Det store oversættelsesprojekt af de bibelske tekster fra hebraisk og græsk til et mundret og nutidigt dansk har været længe undervejs.

 

Bibelen er blevet oversat af eksperter i de bibelske sprog og så bearbejdet af forfattere og sprog- folk med indgående kendskab til moderne dansk.

 

Den nye bibel baserer sig på en revideret udgave af Den Nye Aftale, der udkom i 2007, og så en ny, samlet oversættelse af Det Gamle Testamen- te, som har været i gang siden 2013. 

Oversættelsesprojektet er forløbet på den måde, at hvert skrift i Det Gam- le Testamente er blevet oversat af en hebraiskkyndig teolog og gennemarbejdet sprogligt af en danskkyndig, hvorefter en redaktion har sikret den sproglige røde tråd gennem hele Det Gamle Testamente. Endelig er ‘Den Nye Aftale’ blevet nyrevideret. 

500 testlæsere

Bibelselskabet har inddraget ikke færre end 500 frivillige ’testlæsere’ på oversættelserne fra Det Gamle Testamente, fordelt på over 60 læsegrupper i hele landet i et aldersmæssigt spænd fra 13 år til 85 år. Et initiativ , der udløste en nominering til Kristeligt Dagblads Initiativpris i 2018. 

Alle, fagfolk som testlæsere, har arbejdet ud fra fire enkle punkter. Bibeloversættelsen skal være:
• Forståelig, uden noter
• Mundret, ikke slang
• Smuk, gerne poetisk, men ikke ’gammeldags’
• Rigt varieret – med respekt for tekstens forskellige genrer 

Bibelen 2020 er ikke, på samme måde som en autoriseret bibeloversættelse, forpligtet på den kirkelige sprogbrug og salmetradition. Den forsøger i stedet at gengive meningen i de hebraiske grundtekster ved hjælp af ord og udtryksmåder, der er alment forståelige på nudansk.

 

Og så egner den sig godt til at blive læst højt; en tradition, der i øvrigt går helt tilbage til bibelsk tid, hvor store dele af teksterne fra Det Gamle Testamente blev lært udenad og fortalt fra mund til mund. Også derfor giver det god mening, at den nu- danske tekst flyder let og ubesværet, når den læses højt. 

Ordet ’bibel’ er sprogligt beslægtet med ordet bibliotek. Og det er ikke noget tilfælde. For Bibelen er som et bibliotek, hvor der findes mange og meget forskellige typer af tekster, genrer og stillejer. Derfor afspejler oversættelsen i Bibelen 2020 også de forskellige genrer i Bibelen; fortællestoffet, poesien, lov- teksterne og så videre. Som læser må man gerne opleve, at der er forskel, og samtidig gør sproglig variation helt grundlæggende læsningen mere spændende for læseren. 

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com