1/1

Helsinge: Bibliotek som rådhus-filial

4. maj 2019

Flytning af Helsinge Bibliotek til Tinghuset i bymidten kan bane vej for, at der laves rådhus-filial i lokalerne. Dermed kan 125 medarbejdere i Gillelejehuset flyttes til Helsinge. Det er del af den store bygnings-kabale, der er ved at blive lagt. 

Arbejdet med at 'samle' administrationen tager nu mere fart. Det skal afdækkes, hvordan administrative enheder i Gillelejehuset kan flyttes ind på Helsinge Bibliotek, der til gengæld skal flyttes til Tinghuset.

Etableringen af et kulturelt samlingspunkt i Helsinge forudsætter først og fremmest, at folkebiblioteket flytter fra Skolegade 43 til Tinghuset. Hvis det også er muligt at flytte skolebiblioteket, inklusiv funktioner tilknyttet Pædagogisk Læringscenter ind på Nordstjerneskolen, vil der blive frigivet et større område, som eventuelt vil kan indrettes til administrationen,

 

Det har nu vist sig nødvendigt at indhente ekstern rådgivning, så der kan udarbejdes et forslag til, hvordan bygningskomplekset i Skolegade 43, herunder også Nordstjerneskolen, kan indrettes, så dele af administrationen kan flytte ind, Den eksterne rådgivning skal være baseret på en vurdering af muligheder og udfordringer, samt være ledsaget af et økonomisk overslag. Den eksterne rådgivning skal danne grundlag for sagsfremstillingen, der skal forelægges til politisk behandling i august.

Der søges 500.000 kroner til dette arbejdet, når byrådets økonomiudvalg holder møde tirsdag 11. juni.

Forberedelser tuil bibliotek i Tinghuset

Der er allerede arbejde i gang med at afklare, hvordan det vil være muligt at indrettet bibliotek og kultur-tilbud i Tinghuset og Tingstedet, hvor Frivilligcenter Helsinge har til huse - og fortsat ventes at blive placeret.

Gribskov Kommune købte Tinghuset og Tingstedet, da retsbygningerne blev rømmet. Politistationen blev kortvarigt opretholdt. Det daværende byråd under Jan Ferdinandsen ledelse valgte at flytte børne- og unge-forvaltningen fra Gilleleje til Tinghuset, hvor det ikke rigtigt faldt til - og det flyttede tilbage til Gilleleje.

Dermed kender medarbejderne vej til Helsinge, og de skal tage medarbejderne i social- og sundhedsområdet i hånden, så Gillelejehuset på Birkevang - Græsted-Gilleleje Kommunes rådhus - kan ryddes helt - og sættes til salg.

Gribskov Kommune har allerede en del af administrationen ved biblioteket i Skolegade 43. Det er kultur- og fritids-administrationen, der har ført sit eget liv der.

Udsigten til, at den kommunale administrationen kunne samles helt i et helt nyt eller udvide rådhus på én matrikel fortoner sig nu - i takt med, at kommunens økonomi igen er under voldsomt pres. Skatteforhøjelse på 0,7 procent-points i 2018 skulle ellers have givet plads til denne investering.

Læs også: Idéudvikling til bibliotek og kultur

Læs også: Kultur og handel hånd i hånd