1/2

Gribskov: Borgmester inviterer til middag

15. oktober 2018 kl. 09.30

Borgmester Anders Gerner Frost inviterer for anden gang til middag i Rådhussalen, hvor nye borgere er velkomne torsdag 8. november kl. 17. Der er uformel middag og information om kommunen.

Der er tale om en hyggelig og uformel middag, hvor man kan møde andre tilflyttere og hilse på blandt andre borgmester Anders Gerner Frost og viceborgmester Bo Jul Nielsen. Børn er meget velkomne, fremhæver Gribskov Kommune.

Efterfølgende er der lidt musikalsk underholdning og derefter serveres middagen.  Under og efter middagen har de nye borgere mulighed for at tale med de to politikere, ligesom der er mulighed for at møde og tale med andre nye borgere.

Invitationen er til alle, der er flyttet til Gribskov Kommune inden for det seneste års tid. 

Det første arrangement i juni samlede 75 deltagere. Der er ind til videre 40 tilmeldte, sidste Tilmelding til middagen sker HER senest torsdag 1. november.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com