Helsinge: Boliger i fire-fem etager i bymidten

27. juli 2019

Nye butikker og boliger i op til fem etager vil skyde op, når saneringen af Helsinge Bymidte fortsætter over de kommende år, når ejeren af Østergade 4-6, KFI, river den resterende del af komplekset ned. Foreløbig er den tidligere Super Best fjernet.

Det bliver en betydelig forøgelse af byggeri i bymidten, som dermed sker. Der nedrives i alt 4.410 etagemeter og nybyggeriet bliver på i alt 6.650 etagekvadratmeter.

Der bliver butikker i stueetagen, mens der bliver boliger i de øvrige etager, dog eventuelt kontor- og erhvervslokaler. Hvis alle etagemeter udnyttes til boligformål vil der, ved en gennemsnitsstørrelse på 100 kvadratmeter lejlighed, kunne opføres 40 nye lejligheder

P-pladserne under pres

De mange ekstra kvadratmeter vil øge presset på P-pladserne. 75-80 pladser vil være knyttet til boligerne. Samlet sker der også cen reduktion i P-pladserne fra 314 til 298. Det sker ved, at der nedlægges 66 pladser på arealet, der bliver byggefelt til  Rema 1000 66 p-pladser s areal nedlægges også ved omformningen af området.

 

To pladser på Danske Bank nedlægges også ved den nye udformning af området. 46 P-pladser etableres til gengæld på Super Best-arealet, og på et areal, ejet af Gribskov Kommune indrettes seks nye pladser.

Det hele kan lade sig gøre ovenpå det mageskifte, Gribskov Kommune og KFI har lavet, så arealet, hvor Super Best-bygningen har stået bliver til P-pladser - og mod øst på parkerings-pladsen bygges nyt Rema 10900-supermarked på 1.200 kvadratmeter, der er en del af nybyggeriet på samlet 6.650 kvadratmeter.

Læs også: Trafiklegeplads holder flyttedag

Læs også: Graver dybt til Helsinge-fremtid

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com