Helsinge Skytteforening har udendørs baner til 15-meter pistolskydning og 50-meter skydning op mod Helsingørvej. Banerne ligger lige øst for fodboldbanerne.

Helsinge Skytteforening har udendørs baner til 15-meter pistolskydning og 50-meter skydning op mod Helsingørvej. Banerne ligger lige øst for fodboldbanerne.

1/1

Flytning: Nye boliger tvinger Helsinge-skytter ud

11. december 2018  

Helsinge Skytteforenings baner i idrætsanlægget skal lukke - og Gribskov Byråds idrætsudvalg har besluttet at der skal åbnes dialog med foreningen, der er oprindelsen til Helsinge Skytte og Idrætsforening og en del af HSI, om flytning af aktiviteterne.

 

Beslutningen blev truffet for et par måneder siden - men der kom mandag aften igen fokus på det, da Michael Frank Hansen bragte temaet på bane i byrådets spørgetid. Baggrunden er, at skydningen kan være til gene for kommende beboere i Troldebakkerne.

Først for få måneder siden kom der fokus på de udfordringer, der kan være ved at have skydebanerne placeret så tæt på det nye boligområde i Helsinge Nord - Troldebakkerne. Det er gået hen over hovedet på tre byråd og planudvalg og lige indtil problemstillingen blev rejst på et borgermøde i Troldebakkerne.

Der vil dels være støjkvaler - og i særlige tilfælde kan 'vildskud' gå hen over Helsingørvej og ind i det kommende boligområde.

- Vi fik sagen på vores dagsorden for to måneder siden og traf beslutningen om, at banen skal lukke indenfor få år og Helsinge Skytteforening tilbydes alternative muligheder for der5es aktiviteter, forklarer formand for idrætsudvalget, Trine Egetved.

Sagen var på dagsordenen for lukkede døre - men med den fungerende kommunaldirektør, Sascha Volmer Sørensens accept blev udvalgets beslutning offentliggjort - og bragt her på siden.

Der kan ligge etablering af en ny bane som mulighed eller et tilbud om, at skytterne kan få plads på naboforeningers baner. Et tilsvarende anlæg er i Ramløse som nærmeste mulighed. Der er også anlæg på Saxegaard Skydebane nær Gilleleje.

Det afgørende er, at der sikres en god dialog med skytteforeningen om fremtiden, betoner Trine Egetved.

Etablering af ny bane kan være meget kostbar - og ikke mindst en meget vanskelig proces med miljøgodkendelser, fremhævede Michael Frank Hansen i sit spørgsmål. Han er engegeret i Nordsjællands Skydebaneforening, der er ejer af Saxegaard-banen,

Eventuel yderligere sikring

En yderligere sikring af anlægget i Helsinge kan eventuelt være en mulighed - dels med at dæmpe støjen yderligere og frem for alt også sikre mod, at der kan skydes hen over jordvolde og anden sikring.