1/1

Gribskov: Borgere inviteres ind i nyt udvalg

29. august 2019

SSG #2 - Gribskov Byråds temaudvalg for Strategi og Samskabelse, version 2, er trådt sammen for første gang, og udvalget har besluttet sig for at søge assistance fra borgerne. Der inviteres flere ind som deltagere i udvalgets møder.

Vi 'ønsker at invitere tre-fem borgere ind til de kommende møder i udvalget, siger udvalgsformand Trine Egetved.

'Strategi og Samskabelse Gribskov'  er et såkaldt paragraf 17, styk 4-udvalg, og det betyder vælge andre møde- og arbejdsformer end de stående udvalg. Udvalget kan for eksempel:

  • Holde workshops og lignende arrangementer med borgere

  • Tage på studiebesøg til inspiration for arbejdet

  • Invitere alle caseholdere, udvalgsformænd eller centerchefer med til et dialogmøde, hvor der er ønske om at forstærke fokus på et bestemt emne

  • Holde møde i mere uformelle eller kreative rammer 'hvor borgerne mødes'.

  • Bruge sociale medier eller andre kommunikationskanaler som egner sig til det givne formål.

Dialogmøder skal følges op

Den nye tilgang til samskabelse med borgerne har været tydeligst ved en række dialogmøder, der skal foregå rundt i alle lokalsamfund.

Foreløbig har der været dialogmøder med lokalsamfundet i Vejby, Søborg, Mårum og Blistrup samt senest i Valby.

Møderne med lokalsamfundende har fokus på at skabe gode og mere ligeværdige dialoger og relationer mellem borgere og politikere og kan ses som et første skridt mod at samarbejde mere samskabende.

 

Der har været eksperimenteret lidt med mødeformen og blandt andet byrådsmedlemmer har deltaget som bordværter ved de sidste tre møder.

- Der bliver givet en række gode input til os fra borgerne, og det er vigtigt, at de også vfirkelig føler, de bliver hørt. Derfor skal der følger op på det i de respektive udvalg, emnerne høreer under, mener Trine Egetved.

Læs også: Samskabelse i luften med tegnefilm

Læs også: Egetved skal køre udvalg i mål

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com