Gribskov Kommune har 'åbnet' lokalplanen for arealerne ved Holrvej og Esbønderupvej igen. 

Det betyder, at også hjørnet ved Frivilligcenter Græsteds bygning og busterminalen tages med i et nyt planforslag.

I den tidligere planlægning har der været indarbejdet 39 boliger i rækkehuse. Gribskov Kommune har solgt areal for 2.500.000 kroner, og arkitekt Steen Kieler har udarbejdet projektforslag med rækkehuse, hvor der bliver senior-bofællesskab i andelsboliger. Det ligger fast.

Men fremtidig brug af ejendommen hvor Frivilligcenter Græsted snart flytter ud. skal afklares. Det får borgerne lejlighed til at forholde sig til ved fremlæggelsen af lokal-planforslag. 

Centerchef Søren Korsholm, de tilknyttede rådgivere og byråds-politikerne i Udvikling By og Land-Udvalget kan nu se ind i en række idéer og høringssvar i den idéfase, der har været igangsat om det forestående rådhus-byggeri og sundheds-faglige hus i Helsinge Øst.

Det er også fase 2 af projekt, rådhus i op til fem etager helt op mod Østergade, der får kommentarer med på vejen.

- Beliggenhed har markante lys- og indkigsgener til stue, køkken og have. Især en højde på tre-fem etager samt beliggenhed helt ud til Østergade bekymrer. Foreslår en højde på to etager ud til Østergade eller alternativt at byggeriet rykkes længere ind på matriklen ligesom Gribskov Gymnasium, skriver Bettina Gerdes, Østergade 63. Læs mere HER

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com