1/1

Gribskov: Borgerforslag brændt helt sammen

14. marts 2020

Gribskov Kommunes forsøg med såkaldt ‘borgerdrevne forslag’ er brændt helt sammen - og et nyt politisk forsøg på at få ændret på ordningen, så forslag skal have langt færre ‘likes’ endte i uenighed i byrådet, så den er sendt tilbage i økonomiudvalget.

 

I økonomiudvalget var der nået et kompromis på opbakning fra 400 borgere. Men da Dansk Folkeparti ikke var repræsenteret i udvalget på dette møde, kom der alligevel debat og ændringsforslag i byrådets drøftelse. Her blev 250 bragt i spil. Men egentlig forhandling blev opgivet i byrådsmødet.

 

De borgerdrevne forslag blev det sidste aftryk i Gribskov Byråd fra Alternativet i efteråret 2017 som et nyt forsøg på borgerinddragelse, som alle øvrige partier ikke ville lade Susan Kjeldgaard stå alene med - og bakkede det op. Det blev iværksat i det nye byråd i forrået 2018, og her blev der valgt en grænse på 1.050 borgere, der skulle give deres opbakning via nm-ID-adgang.

 

Forslag kunne oprettes via opslag på Gribskov Kommunes hjemmeside, hvor det ligeledes krævede  nem-ID-adgang for at oprette forslag.

 

Fem forslag nåede igennem, og det blev forslag om kulturaktiviteter og borgerhus i Tinghuset i Helsinge, der opnåede størst opbakning med 63 støtter. Under en håndbold støttede de øvrige forslag.

 

En lang række problem-stillinger er gjort gældende. Det er den forholdsvis vanskelige tilgang til at oprette forslag og mulighed for at støtte forslag. Dertil kommer vanskeligheder med overhovedet at ‘identificere’ forslagsstilleren. Det har været noget nær anonymt, idet forhold omkring persondata-beskyttelse er bragt i spil.

 

Hvis forslagsstilleren heller ikke i selve forslagsteksten beskriver det så nøje, at borgerne for alvor kan gennemskue det og give opbakning på den baggrund.

 

Næsten ‘usynligt’

Endelig har det være et af de mest usynlige muligheder for borgerinddragelse, Gribskov Kommune har iværksat. Et godt gemt link på gribskov.dk har været eneste fokus.

 

Andre kommuner har også oplevet problemer med at få borgerne med på ordningen.

Erfaringer fra Ringsted

Ringsted Byråd indførte  ordningen fra januar 2018, så borgerne  kunnet stille forslag, som de gerne vil have byrådet byrådet tril at drøfte. Hvis et forslag var inden for retningslinjerne og fik 300 støtter, ville det blive behandlet på et byrådsmøde.

I det første år blev der stillet 55 forslag. Ti af forslagene er blevet afvist, fordi de for eksempel ikke vedrørte noget som byrådet kan beslutte, fordi forslagsstiller ikke var bosiddende i kommunen, eller fordi der var tale om en problemstilling, som byrådet tidligere har taget stilling til.

De resterende 43 forslag blev publiceret, og af dem har to forslag opnået stemmer nok til at blive forelagt for byrådet. Byrådet har fra 2019 sænket grænsen til 200 ‘likes’ - og det har har givet et gennembrud.