BORGMESTER LÆGGER   BLOMSTER FOR 5. MAJ 

Borgmester Anders Gerner Frost vil tirsdag 5. maj lægge blomster ved 5. maj-stenen ved Gilleleje Havn. Det har over meget lang årrække været en tradition, at skiftende borgmestre har været med til at markere dagen sammen med det lokale  hjemmeværnskompagni.

75-året for befrielsen kan dog ikke fejres med et offentligt arrangement som følge af forsamlings-restriktionerne.

Hjemmeværnet arrangerer også en kranse-nedlæggelse i Gilleleje. Det bliver i en anden form en sædvanligt. Det sker med en mindre gruppe af soldater samt fanevagt - ligeledes ved et ikke offentligt arrangement, oplyser Lars Søgaard, Hjemmeværns-kompagni Nordsjælland.

Læs også:

Borgmester udvider 5. maj-markering

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com