Gribskov: Borgmester tager flagsag ned til overvejelse

15. april 2020

Borgmester Anders Gerner Frost vil bruge de nærmeste måneder til at få udarbejdet et endeligt forslag til udsmykning af byrådssalen i Helsinge. Han kan tage til efterretning, at der tegner sig et flertal i byrådets for, at Danneborg kan indgå på den ene eller anden måde - som flag på en af væggene eller fane. Borgmesteren kunne dog iagttage, at byrådet er delt i sagen og ville derfor ikke fremtvinge forslaget om flag i byrådssalen, som Dansk Folkeparti havde rejst til videomødet tirsdag aften.

Forslaget blev skarpt imødegået af viceborgmester Bo Jul Nielsen, der betegnede det som symbolpolitik fra Dansk Folkepartis side, udtryk for nationalisme og misbrug af Danneborg, som også er alle andre partiers flag.

Byrådet holdt møde via videokonference, og medlemmerne tog ikke blot argumenter i brug  men viftede også tydeligt med Danneborg i deres opbakning. Jesper Behrensdorff havde både garder-figur i galla  og flag fremme, mens Nytgribskovs Pernille Søndergaard fik tydelig opbakning i sit indlæg om sagen forslaget fra partifællen Tonny Nalepa Jensen.

Kunne være konservativt forslag

- Det kunne lige så vel have været de konservative, der havde rejst forslaget om Danneborg i byrådssalen - ligesom det er sket i flere kommuner landet over, fastslog Behrensdorff.

I Venstre viste der sig varierende holdninger. Gruppeformand Birgit Roswall udtrykte betænkelighed ved, at flaget indgår som et fast element i byrådssalen, men Venstre vil se positivt på et samlet forslag, borgmesteren kommer frem til. 

Enhedslistens Michael Hemmning Nielsen var ikke blankt afvisende men udtrykte dog visse forbehold, som han vil gøre op, når der ligger tilkendegivelser fra byrådets øvrige medlemmer. han lagde vægt på at Danneborg tilhører alle og ikke flot et enkelt parti.

Det støttede Nytgribskovs gruppeformand, Pernille Søndergaard op om med henvisning til, at det ikke er en politisk sag at udsmykke byrådssalen med et Danneborg. Vi holder også af Dannebrog og har ikke noget problem med at det indgår i en udsmykning af sagen, betonede hun.

EU, Færøerne, Grønland - og Bornholm

Jannich Petersen, Venstre, fremhævede, at han er ret afslappet overfor forslaget - bare det ikke kommer til at fylde en hel væg men bliver en fane, pænt placeret i byrådssalen.

 

Han ville dog gerne have opklaret hos DF, om der også kunne skabes plads til EU-flaget, der e ganske flot, når nu Danmark er medlem af EU, og også flagene fra Færøerne og Grønland, idet der er del borgere i kommunen fra den del af rigsfællesskabet, som kunne være stolte af at se deres flag i byrådssalen. Personligt kunne jeg ønske mig at også det bornholmske flag kunne komme op, anførte han.

Borgmesteren kunne bekræfte, at EU-flaget er fantastisk smukt, side om side med Danneborg. Det bornholmske flag vil også være kærkomment. Mange af af os - og ikke mindst Jannich Petersen - har ko et særligt forhold til Bornholm.

Socialmemokrater åbne for kompromis

Socialdemokraterne har søgt at lodde stemningen rundt om i den kreds, vi kender - og vi får den melding at det ikke vil være i orden, fastslog Pia Foght, der på linje med sin tidligere partifælle, Bo Jul Nielsen, at det nemt bliver udtryk for symbolpolitik. 

 

Hun kunne godt forestille sig, at Jannich Petersens forslag kunne være et godt kompromis, men vi har ikke været forberedt på, at det skulle til afstemning, så vi er ikke alle afklarede med de i gruppent, tilføjede Pia Foght.

Glad over at se flaget vaje

Jeg bliver glad, når jeg tager til byrådsmøde og ser at Dannebrog er hejst udenfor på vores flagstang ved rådhuset. Men det er for meget for mig, når det bliver foreslået som et politisk emne som udsmykning i byrådssalen, betonede Venstres Natasha Enetoft. Hun ville dog have det fint med Jannich Petersens forslag.

Flot udtryk for lokalt demokrati

- Jeg vil ikke anerkende, når det nævnes, at Danneborg er et udtryk for nationalistisk politik. Danneborg er på alle måder smukt, og det vil være så fint i en udsmykning i byrådssalen, der er det sted, det lokale demokrati udspilles, anførte Trine Egetved, C.

Afventer samlet forslag

For Dansk Folkeparti har det alene været en sag om Danneborg i byrådssalen - og hverken EU-flaget, det bornholmske eller Færøernes og Grønlands flag. Men jeg vil da have respekt for, hvis borgmesteren arbejder videre med et samlet forslag - eventuelt hen over sommerferien, for tiden er lige nu på situationen, vi står i med Corona-problemer, præciserede Brian Lyck Jørgensen, DF.

 

Vi ser det ikke som nationalisme, at vi bruger Danneborg, ligesom alle andre partier vel også gøre det i forskellige sammenhængehænge, understregede han.

Borgmesteren tog godt imod muligheden for hen over sommerferien at arbejde med forslag sammen med administrationen. Det vil være ærgerligt at skulle have en afstemning i byrådet, kvitterede han.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com