1/1

Søborg: Børneudvalg søger at skaffe overblik

18. oktober 2019

Det omfattende elev-frafald på Søborg Privatskole kan også have så stor effekt på Gribskov Kommunes skoler, at byrådets Børne, Idræt og Familie-udvalg i møde lige efter ferien vil søge at få et overblik over situationen, for så vidt angår tilgangen af elever i Gilbjergskolen i Gilleleje og andre kommunale skoler fra Søborg.

Privatskolens drift og ledelse-forhold er ikke et tema for udvalget, men det er vigtigt at få afklaret, hvordan de kommunale skoler eventuelt står med udfordringer ved en særlig stor tilgang af elever kort inde i det nye skoleår - i særdeleshed hvis der er tale om, at elevafgangen i Søborg er på meget få årgange.

- Vi har bedt skole-administrationen om at lægge en redegørelse frem for udvalget på tirsdag, oplyser udvalgsformand Natasha Enetoft.

Det er i særdeleshed en 6. klasse, der er næsten 'forsvundet' i Søborg. De ganske få elever, der har været tilbage er fordelt, så børnene undervises sammen med 5. klasse og 7. klasse. Det er derfor også primært et spørgsmål om hvor eleverne i den årgang er nu.

Elevtallet i Søborg er faldet til 193 ved opgørelsen 5. september - og siden da har en halv snes elever yderligere forladt skolen.

Alme Skole har fået tilgang, ligesom Gribskov Skole i Mårum har oplevet tilgang fra Søborg - og flere kommunale skoler har ligeledes modtaget elever.

Læs også: Fyret leder på vej tilbage i Søborg

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com