1/2

Turisme-erhverv: Bornholm kan inspirere

28. november 2018  

Der bliver delt erfaringer fra blandt amdet udvikling og markedsføring af bornholmske fødevarer, når Turisme Erhverv Netværket i Gribskov får inspiration fra Georg Julin, der er gæst i netværket torsdag 6. december kl. 17-21 på Esrum Kloster. Her søges også svar på,  hvordan Gribskov gøres til et samfund. som er attraktivt at bo og arbejde i og besøge.

Julen har via sit virke som Bornholms Fødevareambassadør og leder for Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi har en masse konkrete erfaringer at dele ud af.


Han har været projektleder og medie- og marketingansvarlig for arbejdet med at sætte fokus på Bornholm og bornholmske fødevarer og udvikle alternative udviklings- og markedstiltag. Georg deler gerne ud af helt konkrete erfaringer om hvordan et større fællesskab kan håndtere mulighederne såvel som forhindringerne. For de er der altid, betoner han.

I 21006-10 var Georg Julen leder for Dansk Videnscenter for Oplevelsesøkonomi, Danvifo, under Teknologisk Institut med konsortiepartnere som Copenhagen Business School, Roskilde Universitetscenter, IT-Universitetet, Destination Bornholm, Center for Regional og Turismeforskning. Lederansvaret dækkede også intern og ekstern information partnerne imellem, samt regionale og landsdækkende medier.

Fra 2010 har han været projektleder og seniorkonsulent i Invio, Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi, et konsortium bestående af Teknoloigsk Institut, Roskilde og Aalborg Universitet under Videnskabsministeriet.

National-chef fortæller

På netværksmødet bliver der blandt andet også mulighed for at høre om den aktuelle situation i opbygningen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, idet sekretariatschef Marianne Lund Ujvari vil foretælle om det.

 

Et lokalt nationalparkråd, som skal rådgive nationalparkens bestyrelse og medvirke til lokal forankring af nationalparken, er netop nu under opbygning. 

 

Berørte myndigheder, interesse- og erhvervsorganisationer, erhvervsliv og foreninger med interesse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan indstille ét medlem til nationalparkrådet. 

 

Nationalparkbestyrelsen har besluttet, at rådet skal dække emnerne: natur, geologi/landskab, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv/turisme samt formidling, undervisning og forskning. Der bliver 24 pladser i rådet.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com