Gribskov Byråd har tirsdag valgt et 'brandexit' nemlig at udtræde af beredskabssamarbejdet i Frederiksborg Brand og Redning, der er fælles med fem andre kommuner. Udtrædelsen er dog varslet med en række forbehold, der først og fremmest handler om den økonomi, der er forbundet med at træde ud.

Gribskov Byråd har tirsdag valgt et 'brandexit' nemlig at udtræde af beredskabssamarbejdet i Frederiksborg Brand og Redning, der er fælles med fem andre kommuner. Udtrædelsen er dog varslet med en række forbehold, der først og fremmest handler om den økonomi, der er forbundet med at træde ud.

1/1

Gribskov: 'Brandexit' med et stort forbehold

18. juni 2019

Gribskov Byråd har tirsdag valgt et 'brandexit' nemlig at udtræde af beredskabssamarbejdet i Frederiksborg Brand og Redning, der er fælles med fem andre kommuner. Udtrædelsen er dog varslet med en række forbehold, der først og fremmest handler om den økonomi, der er forbundet med at træde ud. 

Vi har i Gribskov allerede i dag et højere serviceniveau end de øvrige kommuner i Frederiksborg Brand og Redning. Dette serviceniveau ønsker vi at fastholde og udvikle, og det kan vi ikke se er en mulighed i det omfang, vi ønsker, med den strategi der foreligger i Frederiksborg Brand og Redning i dag og fremover, forklarer borgmester Anders Gerner Frost.

- Den forsatte trivsel blandt vores deltidsbrandfolk, kvaliteten i vores beredskab samt ikke mindst økonomien i selskabet er kilde til stor bekymring, siger formand for Udvikling, By og Land-udvalget, Pernille Søndergaard.

Udtrædelsen er betinget af, at der i vedtægterne ikke er forhold, som giver uhensigtsmæssige udgifter i forbindelse med kommunens udtræden. Tidsperspektivet er, at endelig udtræden sker senest med udgangen af 2020. Det var på den baggrund, at byrådet tirsdag var tvunget til at træffe beslutning om at meddele de øvrige ejerkommuner, at der ønskes indledt forhandlinger om at træde ud af fællesskabet-

Kommunaldirektøren, borgmesteren og udvalgsformanden vil nu indgå i en dialog med de resterende ejerkommuner i Frederiksborg Brand og Redning om den kommende udtræden.

Der foreligger ikker økonomiske beregninger af, hvordan Gribskov Kommune på egen hånd kan håndtere et beredskab. Der er blandt andet spørgsmål omkring overtagelse af leasingaftalerne på de køretøjer, brand- og redningsberedskabet i Gribskov benytter.