1/1

Gribskov: Budget vedtaget med hængeparti om skat

8. oktober 2018 kl. 20.05

Gribskov Byråd har mandag aften enstemmigt vedtaget budgettet for 2019-22, men der er endnu et hængeparti tilbage, fordi der fortsat er uvished om skatteprocenten. Dog er det sikkert, at der sker en stigning.

Borgmester Anders Gerner Frost bragte et tredje scenarie ind i billedet, da han forklarede, at et kan handle om en stigning på enten 0.8 procent-points, 0.6 procent og nu også 0.7 procent. 

Det er spørgsmålet om mulig sanktion - straf - for skattestigning, der skaber usikkerheden. Kommuner, der sætter skatten op, kan blive udsat for at skulle aflevere op til halvdelen over en budget-perioden - med den største på op til 75 procent i det første budgetår og derefter 50 procent i de to følgende og til slut 25 procent i 2022.

Men der er håb for, at det måske kan undgås helt, idet det er den samlede udskrivning af skat i alle landets kommuner, der er afgørende. Det kan også ende 'midt imellem', hvis der ikke er en lige så stor nedsættelse af skatten i nogle kommuner, som andre, der sætter skatten op. 

Lige nu er situationen den, at der kan blive en delvis sanktion. Men store kommuner bidrager til gavn for Gribskov. Det gælder blandt andet Aarhus og Kalundborg - hvor formandskabet i Kommunernes  Landsforening er borgmestre, henholdsvis formand Jacob Bundsgaard og næstformand Martin Damm.. Også Vejle sænker skatten - i form af fjernelse af dækningsafgiften.

Fortsat ingen dækningsafgift

Gribskov Kommune vil fortsat ikke opkræve dækningsafgift på erhvervsejendomme. Byrådet besluttede at fastsætte grundskyldspromillen uændret til 29,34.

Kirkeskatten fastsættes til 0,85 procent - en nedsættelse på 0,03 procentpoint.

Personskatten bliver et sted mellem 25,3 procent og 25.5 procent - helt afhængigt af, hvordan det samlede kommunale billede ender med at se ud indenfor en uges tid, når alle byråd har godkendt budtterne.

Gribskov Kommune vil gerner komme KL og regeringen i møde, hvis der bliver problemer med at holde den samlede ramme for anlægsudgifter. Det kan ske ved at reducere anlægsbudgettet i 2019 med fem millioner kroner og hæve det tilsvarende i 2020, såfremt der ikke bliver sanktioner af skatte-stigningen, påpegede borgmesteren.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com