1/1
Bygger videre på to-årig aftale

23. september 2020

Gribskovs politikere har aftalt at fastholde den to-årig aftale som blev indgået i 2019. Aftalen er onsdag indtil aften indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Nytgribskov. Sidste år indgik et samlet byråd budgetforlig om 'Ét samlet Gribskov' – en budgetaftale, som byggede på de nødvendige beslutninger og handlinger, der skal bringe balance i Gribskov Kommunes økonomi og sikre fremtidige investeringer og udvikling.

Denne budgetaftale fastholdes i sin helhed af et flertal, da der ønskes at skabe et forsat samlet langsigtet strategisk sigte med kloge investeringer, vækst og ikke mindst en økonomi i balance, udtaler borgmester Anders Gerner Frost.

Glad og stolt borgmester

Det er det store arbejde, der skete sidste år i forbindelse med budget 2020-2023, der gør, at vi nu samlet kan fastholde vores 2-årige aftale. Det er jeg både glad og stolt over. Sidste år måtte vi tage nogle svære valg og benhårde prioriteringer. I år kan vi høste frugten af det arbejde, siger borgmesteren.

Formålet er at fastholde den positive udvikling i styringen af kommunens økonomi, som er godt i gang nu.

 

Grundlaget for den aftale, som netop er indgået er, at den skal sikre en likviditet på minimum 100 millioner kroner i hele perioden, og at den skal sikre, at servicerammen bliver overholdt.

 

Administrationen er kommet med et oplæg, som vi har fulgt - dog med nogle få tilretninger og tilføjelser. Det har været et godt og konstruktivt forhandlingsrum, og jeg takker mine kolleger i byrådet for en god proces, tilføjer borgmesteren.