1/1

Gribskov: Byrådet hæver mindstelønnen

9. april 2019

Gribskov Byråd hæver nu mindstelønnen for at sidde i hvert udvalg, så det bliver 2.800 kroner om måneden - en stigning på 40 procent. Samtidig fordeles alle betalte poster  efter partistyrke i byrådet.

Det er resultatet af den omkonstituering, som borgmester Anders Gerner Frost er kommet igennem med i en aftale, der involverer samtlige partigrupper og løse medlemmer. Det er ikke tænkt som en spareøvelse, selv om to faste udvalg og et af de midlertidige udvalg efter paragraf 17, styk fire, er forsvundet i en ny fordeling af ansvarsområder i de tilbageværende udvalg.

De sparede vederlag fordeles med er højere vederlag for at sidde med i hvert udvalg - formændene og næstformændene undtaget, idet de får procentvise vederlag af borgmester-honoraret, der er lovbestemt og godt én million kroner årligt.

For at få hele kabalen til at gå op er der også sket en udvidelse af arbejds-tungeste udvalg, UBL-U, Udvikling By og Land-Udvalget. Her skal nu være 11 medlemmer - og i øvrigt også to sideordnede næstformænd, som hver skal honores med fem procent af borgmester-vederlaget - godt 50.000 kroner årligt. Alle øvrige næstformænd i udvalgene får ligeledes fem procent, en stigning på én procent.

Den ny udvalgsstruktur fastlægges i en revision af styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, som byrådet førstebehandler tirsdag 9. april. Efter to uger kan den andenbehandles og dermed endelig vedtaget tirsdag 23. april.