1/1

Vejby: Byrådet i dialog med borgerne

28. august 2018

Gribskov Byråd tager torsdag 30. august hul på en møderække, der skal bringe medlemmerne  rundt ti alle lokalsamfund. Dialogmødet holdes i Sankt Helene Skole i Vejby og starter kl. 19.30. Der er holdt fast i skolen som mødested, selv om Vejby Lokalråd har lagt op til at flytte det til Vejby Forsamlingshus.

En lang række temaer er meldt ind på forhånd via lokalrådet, og der lægges op til, at udvikling af idrætsten i byen sættes højt på dagsordenen, så ønskerne om fremtidssikring kan videreføres.

 

Vejby IF fremlagde i 2017 ønsker om anlæg af kunstgræsbane, udbygning af idrætshuset med blandt andet ekstra omklædningsrum og holdtræningslokale til den succesrige fitnessafdeling samt en mindre udbygning og renovering af Vejby-Hallen, der er fra 1982 med blandt andet mere depotplads.

 

På budgettet for 2019-20 blev der i 2017 afsat to gange to millioner kroner til start på disse projekter, men det blev taget af budgettet igen i de første måneder af 2018 ved genåbningen af budgettet.

 

Vi vil gerne have sat dem på budgettet igen, understreger Vejby Lokalråd.

Mere byudvikling

Der søges en debat med byrådet om yderligere udbygning af Vejby-Tisvilde-området ud over det nye Kildehøjgaard-projekt.

 

For at fastholde en god byudvikling til glæde for skole, forenings- og erhvervsliv. Ønske om at der i den nye kommuneplan indarbejdes mulighed for at arbejde videre med det bæredygtige og økologiske projekt udarbejdet af projektgruppen bag Tisvilde Ø, fremhæver lokalrådet.

'Landsbypulje' til lokalsamfundene

Det ønsker og genoprettelse af en 'landsbypulje' til fordeling i de enkelte lokalsamfund til nye projekter og vedligeholdelse af allerede eksisterende aktiviteter samt til almindelig drift af kommunens lokalråd og borgerforeninger.

Rundkørsel ved Kildevejen

Ønskerne om rundkørsel ved Kildevejen har været et stykke væk fra den politiske prioritering i efter valgkampen, men nu dukker det op igen som tema på dialogmødet.

Vi ønsker en rundkørsel på Kildevejen, hvor den krydses af Askemosevejen og Tibirkebro, fastslår Vejby Lokalråd, og veje og stier er et gennemgående tema for mødet.

- Mange veje, fortove og kantsten er i en dårlig stand, så vi ønsker en udbedring snarest muligt.  For nogle år siden efterlyste kommunen ønsker fra lokalområderne om stier. Vejby Lokalråd fremsendte ønsker om tre stier:

 

En lille sti fra den store parkeringsplads ved Vejbyhallen ned til stationen/idrætsforeningen, en sti fra stien langs Tisvildevej fra Bakketoppen ned til hallen og endelig i samarbejde med Gribskov Efterskole en sti fra Vejby ud til efterskolen. 

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com