1/1

Gribskov: Byråds-profil ude af budget-forløb

4. september 2019

Sisse Krøll Willemoes, Nytgribskov, har fået godkendt tre måneders fravær fra Gribskov Byråd og udvalgs-arbejdet, og dermed er en af profilerne netop på børn- og ungeområdet ud af de vanskelige budgetdrøftelser, der netop på dette område kan indebære store besparelser.

Fraværet hænger sammen med Krøll Willemoes arbejde, og i hendes sted træder Tonny Nalepa Jensen ind. Nytgribskov foretager en række omplaceringer i udvalgene i de næste tre måneder.

 

Sisse Krøll Willemoers har siden 1. august været næstformand i Børn, Idræt og Familie-Udvalget, hvor den seneste omkonstituering i byrådet førte til, at formandsposten overgik til Natasha Enetoft fra Venstre.

Morten Rohde Klitgaard udtræder af Udvikling, By og Land-Udvalget, hvor han erstattes af Tonny Nalepa Jensen. Morten Rohde Klitgaard indkaldes stedfortræder til udvalget Børn, Idræt og Familie.  Tonny Nalepa Jensen indtræder i temaudvalget Strategi og Samskabelse.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com