Mårum: Café og gårdbutik ved Huset

27. marts 2020

LAG Halsnæs-Gribskov  har igen uddelt midler fra LAG, og det vækker glæde hos den Socialøkonomiske virksomhed Kilden, der har erhvervet Mårum Skole for at udvikle aktiviteterne. LG støtter etableringen af Socialøkonomisk café og gårdbutik ved Huset i Mårum med 133.805 kroner.


Den socialøkonomiske virksomhed Kilden har en ambitiøs plan om at omdanne den gamle skole i Mårum til et lokalt kraftcenter og samlingssted, hvor eleverne indgår i en række nye samarbejder.

 

Oprettelse af en bæredygtig café og gårdbutik - drevet af eleverne - er første fase. Renoveringen af skolestuen til en café og udsalg skal ske bæredygtigt, og der skal formidles og sælges økologiske og lokale fødevarer på stedet, forklarer formanden for LAG-bestyrelsen, Peter Plant.

 

- Uanset Corona-krise arbejder bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov videre. Vi mødes på skype eller holder skriftlige afstemninger. Vi har netop indstillet anden runde af LAG og FLAG midler i 2020 til tilskud, forklarer Peter Plant.

1. maj er frist for næste og sidste ansøgningsrunde for LAG og FLAG midler i 2020. Vi har aflyst vores planlagte sparringsmøder om at søge midler.  I stedet er det muligt at booke et telefonmøde med vores koordinator, Begitta Blahaut på ttelefon 91 53 61 71 eller på info@lag-halsnaes-gribskov.dk 

 

Hun kan hjælpe med sparring til projektidéer og gode råd om at søge puljemidler. I 2020 er der afsat en særlig pulje penge til at støtte grønne og bæredygtige LAG projekter. Vi har indtil nu støttet ét projekt, energirenovering af Hundested Kino, og vi ser særligt frem til ansøgninger med grønne og bæredygtige perspektiver, påpeger Peter Plant.

Lokalt aktivitetsgruppe
LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.  

 

LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi. Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra EUs Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

 

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com