1/3

Gilleleje: Gør klar til rekord-handel med boligarealer

23. september 2018

Partierne i Gribskov Byråd har et veloverstået budgetforlig bag sig, og nu tegner der sig en chance for, at der kan tages hul på en proces, hvor der hurtigt sker udbud og handel med blandt andet boligarealer i Gilleleje Syd - vest for Søborg Kanal. Her lægges op til, at investorer, der står med ønsker om at købe arealer kan komme med bud og forslag til udvikling af arealet. Det kan blive Gribskov Kommunes hidtil største handel med boligarealer i størrelsesordenen 40-50 millioner.

- Det vil være den modsatte proces af den, vi valgte med Helsinge Nord - Troldebakkerne - hvor vi har investeret over en million kroner til arkitektkonkurrence og lokalplan arbejde for så blot at konstatere, at der ikke lige nu vil være købere til lige nøjagtigt det. Derfor er jeg indstillet på, at vi ser på andre veje til at få solgt arealerne i Gilleleje, siger medlem af Udvikling, by og land-udvalget, Jannich Petersen.

Her har han forfægtet det synspunkt, at interesserede købere ikke skal afvises med henvisning til, at der ikke er færdige planer og idéer. Det vil de være velkomne til at lægge frem, så vi kan vurdere, om det giver os et godt og varieret tilbud af boliger og arkitektur, tilføjer han.

Tidligere planformand og nu medlem af Udvikling, by og land-udvalget, Morten Ulrik Jørgensen, er helt på linje med Jannich Petersen.

Spændende perspektiver

For det første synes jeg, det vil være godt af 'få hul på' Gilleleje Syd, og for det andet ligger der spændende perspektiver i det forslag, der er for at udvikle området med almene boliger samt private boliger. Desuden er der, såvidt jeg kender idéerne, mulighed for at der kan skabes 'fælles rum' for aktivitets-, og fællesarealer med de behov, vi står med at renoveret og renoveret udbygget idrætshallen, vurderer Morten Ulrik Jørgensen.

Arealet har tidligere været i spil som 'jomfruelig jord' til helt ny Gilleleje Skole, men udviklingen af det nye læringsområde sker i stedet i og omkring den nuværende skole.- Dermed kan der nu blive en utrolig interessant 'natur-bydel.

Han ser frem til, at der kan blive en god proces, hvor Gillelejes borgere tages med på råd om de muligheder, der er ved at tegne sig.

Byrådet har i efteråret besluttet at afvise at almene boliger kan blive en del af restarealet ved Bavne Ager - men har i stedet henvist netop til Gilleleje Syd. 

Mandag skal byrådets økonomiudvalg drøfte mulighed for placering af en andel af almene boliger i Gilleleje Syd og drøfte muligheder for udbud og videre proces.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com