1/1

Helsinge: Arkæologer giver grønt lys for rådhus

2. marts 2020

Arkæologerne i Museum Nordsjælland, der har lavet forundersøgelser på de foreløbige byggefelter til administrationsbygning og sundhedsfagligt hus lige øst for Gribskov Gymnasium, har givet grønt lys for, at der kan bygges uden videre udgravninger fra arkæologernes side.

Det kunne borgmester Anders Gerner Frost og kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen også tage til efterretning, da de for et par dage siden var på 'markvandring på stedet - forud for borgermødet, der holdes i Gribskov Kultursal om projektet.

Netop behovet for yderligere arkæologiske udgravninger har været et af de springende punkter. Ved forundersøgelser er der fundet fem jernalders-bopladser, men de ligger alle øst for bakken og dermed ikke omfattet af de byggeri, der i første omgang gennemføres.

Det har betydning for tidsplanen i projektet, at der ikke skal laves arkæologiske udgravninger, og desuden betyder det en sparet millionudgift.

Mødet i aften er ikke kun for borgerne i nærområdet, hvor der er givet udtryk for, at byrådet igen har forsømt at inddrage borgerne i god tid, før der træffes næsten bindende beslutninger om projekter lige uden for deres døre. Mødet er åbent for alle interesserede.

Det starter kl. 19.00.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com