DAGTILBUD OG SKOLER GODT I GANG

Mandag er dagtilbud og skoler åbnet igen i Gribskov Kommune. Der var smil og gensynsglæde blandt børnene, som også tog den nye hverdag med afstand og små grupper i stiv arm.

Indtrykket fra i dag er, at forældrene har læst instrukserne fra deres dagtilbud og skoler og har forberedt børnene godt på den nye hverdag, vurderer Gribskov Kommune

Det er gået rigtig godt i dag. Forældrene har været gode til at orientere sig i det materiale, som var sendt ud og har taget de nye rutiner og nye indgange til sig. Børnene var virkelig glade og fortalte, at de havde savnet deres børnehave. Der er ikke nogle børn, som har været utrygge ved situationen. Det har været en god dag og vi har nydt at være udenfor i det gode vejr.

 

Også på skolerne er det gået godt, fastslår  skole-leder Nicolai Schlüter fra Gribskolen fortæller;

 

Vi har haft en rolig dag med fokus på at få de nye rutiner på plads. Børnene har taget alt det nye med håndvask og afstand til sig uden problemer og har været glade. Det gik også godt i morges, hvor eleverne mødtes udenfor i skolegården med deres lære og personale, som vejledte dem til hvor de skulle vaske hænder og hvad der videre skulle ske. Alle klasser har været ude det meste af dagen, tilkføjer hun.

 

Det glæder formanden for Børn, Idræt og Familie Natasha Stenbo Enetoft.


- Jeg tror, mange forældre både har set frem til at kunne aflevere deres børn igen, men også haft lidt ondt i maven over det. Vores dagtilbud og skoler gør, hvad de kan for både at leve op til krav og anbefalinger og samtidigt gøre det trygt, sjovt og godt at være i dagtilbud og skole igen. Det er heldigvis også min opfattelse, at det er gået rigtig godt med genåbningen i dag, siger hun.

Der har været personale nok til at tage godt hånd om børnene, også dem som har haft ekstra brug for at være hos en voksen, og til at gøre ekstra rent. Stor tak til alle medarbejdere, også de ekstra hænder, som møder ind og hjælper. I gør en kæmpe indsats for børnene i Gribskov. Det er en ny situation for os alle sammen og der er meget at holde styr på, men vi er meget opmærksomme på børnenes behov, tilføjer udvalgsformanden.

 

Lokale forskelle

Kommunens dagtilbud og skoler har blandt andet fået sat ekstra håndvaske op, ekstra lokaler er taget i brug, og dagen er planlagt på en måde, der lever op til sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Der er dog stor forskel på, hvad kommunens skoler og dagtilbud har af plads, udeområder, parkeringsforhold og faciliteter. Derfor har hver skole og hvert dagtilbud tilrettelagt dagen ud fra netop deres muligheder. Det betyder, at der vil være lokale forskelle på hvordan det hele er tilrettelagt.

 

Ændringer og tilpasninger undervejs

Sundhedsmyndighederne følger hele tiden Corona-pandemiens udvikling i Danmark og tilpasser retningslinjerne herefter. Kommunen forventer derfor, at der løbende vil komme nye krav og anbefalinger, som skal indarbejdes i dagtilbud og skoler. Der kan også vise sig bedre måder at løse tingene på end først antaget. Der vil derfor komme til at ske ændringer og tilpasninger undervejs. Forældrene vil blive orienteret løbende.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com