Gribskov: Dansk Folkeparti bryder ud af aftale

29. januar 2020

Det har i længere tid knaget og braget i den brede konstitueringsaftale, der ved seneste ændring  har omfattet samtlige partier og løsgængere. Og  nu holder det ikke længere. Dansk Folkeparti har onsdag meddelt, at det træder ud af konstitueringsaftalen.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har i enighed, og med opbakning fra bestyrelsen valgt ikke længere at være en del af konstitueringsaftalen i Gribskov Byråd. Vi har igennem længere tid oplevet mangel på samarbejde, og ikke mindst sund fornuft, der forventes at være i en bred konstituering. Der bør gives plads til de enkelte partiers synspunkter, forklarer byrådsgruppen - Brian Lyck Jørgensen og Jonna Præst.

Benzinen blev hældt på bålet tirsdag aften, da udpegningen til skatteankenævnet skulle fortages, her viste sig ingen velvilje fra de øvrige partier, til noget der lignede et samarbejde, tilføjer gruppen.

Gribskov mistede det eneste medlem af to i ankenævnte, og byrådet valgte Claus Bo Nielsen, Venstre - mod Dansk Folkepartis stemmer. De to konservative medlemmer undlod at stemme for eller imod.

Økonomi og sund fornuft

Byrådsgruppen vil forsat arbejde for løsninger hvor økonomi og sund fornuft hænger sammen, og ikke lade sig påvirke af den nye politiske situation, hvor Dansk Folkeparti ikke længere anses som en samarbejdspartner blandt de resterende konstitueringspartier, udtaler Brian Lyck Jørgensen og Jonna Præst.

Kan koste næstformandspost

Vi forudser at den tilbageværende del af konstitueringen vil lave ændringer, der får betydning for de pladser, vi har, men det tager vi med, siger Brian Lyck Jørgensen supplerende.

Han er selv næstformand i Udvikling By og Land-Udvalget. og han der medlem af  udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi​ samt udvalget for Strategi og Samskabelse.

Jonna Præst er medlem af  Økonomiudvalget,  udvalget for Børn, Idræt og Familie samt udvalget for Ældre og Social og Sundhed.

Vi må nu se, hvordan flertallet vil håndtere tildelingen af udvalgspladser i en ny konstituering - eller om vi blot får det minimum, vi har krav på efter, siger Brian Lyck Jørgensen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com