1/1

Salmehit: Der kom en hilsen fra USA

24. januar 2019

Decemberartikel her på siden om blandt andre Nejlinge-digteren Zakarias Nielsens julesalmehit resulterede i en begejstret hilsen fra USA. 'Tænk hvad et møde på skolen i Græsted har ført med sig', skriver artikelforfatterne, der nævner et eksempel på betydningen af en anden nord-sjællænders salme.

Af tidligere redaktør Tage Bechmann, Gilleleje, og tidligere Melby-præst Poul Erik Bechmann

 

Tænk hvad et møde på skolen i Græsted har ført med sig. Her fik en Nejlinge-lærer et nyt åndeligt livsgrundlag efter en smeds prædiken. Senere blev et julesalmehit - blandt andre Otto Leisners favorit - skabt: 'Det er som med klokker, der ringer i luften over vor by'.

 

Mon ikke indbyggere i Nejlinge her i 2019 kunne inspireres til - for eksempel i form af en mindeplade at hædre deres tidligere skolelærer og organist?

 

Læst i USA

Avisens december-artikel om to favoritsalmer blev også læst i USA. Herfra kom følgende hilsen: 'Det var interessant at læse om baggrunden for nogle af vore dejlige julesalmer, og især for mig, at blive gjort bekendt med, hvem der har skrevet 'Det er som med klokker, der ringer', en af mine yndlingssalmer. Jeg tror det var vores kordegn, der lærte os salmen, og jeg kan endda huske hvor dejligt og højt han sang, når han og fruen og deres børn, en af juledagene kom på besøg hos os på Frederiksberg, og vi gik rundt om juletræet. Gode minder for nu snart mange år siden”.

Så vidt mailen fra USA.

 

'Folkekirkens morsomste…'

Om salmedigteren og præsten fra Hillerød Jens Chr.  Stehn er der en gribende beretning om en anden salmes betydning i en usædvanlig og vanskelig situation:

Ribes biskop havde i forrige århundrede ry for at være den morsomste mand i den danske kirke! Der var dog ikke plads til megen morskab, da han af en sygeplejerske blev opfordret til at besøge en dødssyg mand. Sygeplejersken havde sagt, at manden efter hendes mening var uimodtagelig for kristendom! Da bispen kom ind til manden, vendte han sig demonstrativt for at markere, at besøget ingen interesse havde. 'Ja, hvis det kunne more ham, så var det OK', sagde manden, da bispen spurgte, om han måtte synge en salme for ham!

Gys for en salme…

Bispen slog op på en bestemt salme, men lige bestemt den side manglede i sygestuens salmebog. Ja, så ville han lade Gud råde, så han slog op på en tilfældig side. Gys for en salme! Det var Stehns 'Gud efter dig jeg længes, når jeg af synden trænges…' 

 

Og den kunne han aldrig selv have drømt om at vælge i den situation. Nåh, men han stemte i.

 

'Hvordan kan det gå til?'

Den syge blev straks opmærksom. Ved første vers vendte han sig om på ryggen. Ved andet vers vendte han sig mod den syngende. Ved tredie vers greb han biskop Olesens hånd. Ved fjerde vers begyndte han at græde, og ved salmens slutning sagde han: 'Det var min mors salme'.

Den havde hun sunget for sine drenge og bedt dem om aldrig at glemme den. Han havde sejlet verden rundt og glemt både salmen og Gud. 'Nu hvor jeg ligger her og skal dø, kommer min mors salme til mig igen, hvordan kan det gå til?'

Kort tid efter døde manden.

 

Det er opmuntrende at beskæftige sig med salmer, der kan skabe såvel smil, alvor og udfordringer som glæder og taknemlighed.

Velsignet nytår til læsere i Nordsjælland og rundt om i landet - ja og i Amerika!

Læs også: Advent og jul - med smil og glæde