Gribskov: Dialogmøder er borgernes livliner

10. februar 2020

Gribskov Byråds dialogmøder med borgerne går for fulde huse - foreløbig i syv lokalsamfund. Senest har borgerne i Tisvilde haft lejlighed til at møde politikerne, og de fik talrige emner på bordet i de indlagte workshops. Møderne har udviklet sig til borgernes livline til politikerne. Men vi skal være bedre til at følge op på indholdet i møderne og de temaer, borgerne kommer med, mener Bent Hansen, der er 1. næstformand i Udvikling, By og Land-Udvalget.

Efter de syv første møder kan jeg ikke lige slå med på forslag eller emner, der efterfølgende er rejst i udvalgene, erkender Bent Hansen.

Han mener derfor, at administrationen kan sammenfatte de input, borgerne kommer med, overfor relevante udvalg efter hvert dialogmøde, så der er mulighed for at  følge op på dialogen med borgerne - og eventuelt rejse sager til nærmere drøftelse.

Det er klart, at borgere og lokalforeninger altid kan rejse spørgsmål og sager for byrådet og udvalgene, men for at det for alvor giver mening at have dialogen med lokal.samfundene, skal vi være mere på tæerne i udvalgene, vurderer Bent Hansen.

Han tilføjer, at det altid er nyttigt at borgerne kan få emner belyst nærmere af politikerne i dialogmøderne og også på stedet få afklaret, hvordan enkelte sager står, men vi kan lægge et lag på, hvis vi er mere opfølgende.

Gribskov Byråd har foreløbig holdt møder i Vejby, Tisvilde, Valby, Esbønderup-Esrum, Søborg, Mårum og Blistrup. De resterende lokalsamfund får mulighed for dialog i den resterende del af byrådets valgperiode.

Læs også: Dialogmøde nummer otte i Græsted

1/5

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com