1/1

Gribskov: Direktions-duo bliver til trio

10. juni 2019

Gribskov Byråd gennemførte en omfattende organisationsforandring, hvor fem direktører blev til to, men det har også vist sig, at to direktører er for lidt til at kunne matche de omfattende udviklingsdagsordener. Direktions-duoen udvides derfor, så den kan blive til kompetent trio.

Direktionen består i øjeblikket af Kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen og velfærdsdirektør Mikkel Damgaards, og nu søges en direktør for Plan, Teknik og Beskæftigelse.

Den kommende direktør skal blive en vigtig medspiller i Gribskovs nye dagsorden, hvor politikere og administration i tæt samarbejde målrettet arbejder for at være en endnu mere attraktiv kommune.

 

Vi har påbegyndt en rejse, hvor vi ønsker at arbejde på en anden måde. Vores byråd har valgt at sætte det lange lys på med et flerårigt budget, og vi har nu igangsat et arbejde med udvikling af kommunens vision under overskriften 'Gribskov - et attraktivt samfund'. Vi vil skabe mere udvikling og vækst og fremme mulighederne for attraktive bosætningssteder og udvikling af vores levende lokalområder for både borgere og erhvervsliv, forklares det i jobbeskrivelsen.

Vi skal udvikle, samtidig med at vi skal drive vores kommune for færre ressourcer. Vi skal tænke nyt - både politisk og administrativt - og forløse det kæmpe potentiale, vores kommune har. Vi skal ikke mindst evne at bruge organisationens kompetencer mere helhedsorienteret, end vi gør i dag. Blikket skal løftes fra solid drift til bred indsats for borgere, erhvervsliv og besøgende, tilføjes det.

Det ventes, at byrådet vælger den nye direktør før sommerferien på et ekstraordinært møde.

Læs også: Henter direktør i Vejdirektoratet